אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקת העליון: קורקינט מכני אינו רכב מנועי
העליון קיבל את הערעור של הנפגע וקבע, כי הקורקינט שנרכש בחנות צעצועים אינו רכב מנועי

המחוזי קבע, כי יש להחמיר עם רמאי ביטוח
ניסיון לקבל במירמה פיצוי ממבטח בהגשת תצהיר כוזב היא עבירה שיש בה פגיעה של ממש באינטרס הציבורי

הפיצוי מושפע גם מהיציבות בעבודה
בית המשפט קבע, כי בחישוב הפיצוי בשל השתכרות יש לקחת בחשבון את התנודתיות של המנוח בעבודה

בית המשפט האמין לחוקר הפרטי
התובע היה חוקר פרטי, שחקר בעבור מבטחים ולו החליט לבדות אירוע היו לו די ידע ואמצעים לעשות כן באופן משכנע

ת.ד. בעת החלפת פרטים כשימוש ברכב
החלפת פרטים מהווה שימוש ברכב והאחריות לפיצוי הנפגע הוטלה על המבטחות שביטחו את השימוש ברכב

האם הנהג נפגע בתאונת דרכים מעורבת?
בית המשפט קבע, כי בנסיבות התאונה נמצא קשר סיבתי בין חניית רכב התובע בשולי הדרך לבין התאונה

הראיות הדרושות להוכחת אירוע ת.ד.
התביעה לפי הפלת"ד נדחה. המבוטח טען, כי נפגע מטרקטור ובמסמכים הרפואיים נרשם, כי נפל מחלון

נדחתה עתירה בנושא החזקה הממעטת
נשיאת העליון השופטת דורית בייניש החליטה לדחות את העתירה לדיון נוסף בנושא החזקה הממעטת

חוק חובת המכרזים אינו חל על תאגיד הפול
העליון דחה את הערעור של חברת החקירות נגד הפול וקבע, כי הפול אינו "תאגיד שהוקם בחוק"

פגיעה בעין בקשירת מטען אינה תאונת דרכים
בית המשפט קיבל את עמדתה של חברת הביטוח ודחה את התביעה בהסתמכות על פסיקה של העליון

[1-10]...[11-20]   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   [31]