אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

ת.ד. האוטובוס נסע לפני שהנוסע התיישב
אירוע שבו נפל נוסע ונפגע כאשר עלה לאוטובוס שהחל לנסוע לפני שהתיישב, הוכר כתאונת דרכים

בית המשפט דחה מגבלת גיל בביטוח חובה
ביה"ש קיבל התביעה למרות שהמבוטח שילם פרמיה מופחתת בשיעור של % 36.8 בשל הגיל שהוצהר

זוכר או לא זוכר את האירוע? זאת השאלה
השופט קבע, כי גם אם קיימת בעיית זיכרון, על התובע להוכיח את תביעתו ברמה הנדרשת במשפט אזרחי

פיצויים לנפגע תאונה לפי ההכנסה בפועל
העליון קבע, כי אין להשיב את הנפגע למצב מדומה המשתקף בדו"חות מס שנתגלו ככוזבים

השהיית ההתיישנות בשל ליקוי נפשי
העליון: נקבע, כי מניין השנה בה לא היה הנפגע מסוגל לדאוג לענייניו לא יובא בחישוב תקופת ההתיישנות

מהו טיפול דרך המהווה תאונת דרכים?
אין מדובר בתאונת דרכים שכן השימוש לא היה למטרת תחבורה ואף לא בניצול הכוח המיכני של הרכב

בית אבות במימון ביטוח רכב חובה
העברת המשיב לבית אבות מאז התאונה ועד קץ תוחלת חייו, הינה מעבר להחזרת המצב לקדמותו

הכיסוי לנהג בישראל לפי הכרטיס הירוק
העליון: הביטוח לפי הסדר "הכרטיס הירוק" מקנה ביטוח לפי הדין החל בארץ הביקור ולא בארץ המוצא

מתי מתקיימת החזקה המרובה
העליון קיבל הערעור וקבע, כי החזקה המרובה אינה חלה בניצול הכח המכני לייעוד שאינו מקורי

פס"ד: תוקף תעודת ביטוח חובה זמנית
העליון קיבל את הערעור וקבע, כי לא היה מקום לפנות לחוק הפרשנות והתעודה לא הייתה בתוקף במועד התאונה

[1-10]...[11-20]   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   [31]