אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

האם מדובר בנפילה בעת יציאה מהרכב?
בית המשפט דחה את התביעה הואיל וגרסתו של התובע לא התיישבה עם הדברים שנרשמו מפיו בחדר המיון לאחר האירוע

על ההבדל בין טיפול דרך לתיקון דרך
המבחן הראוי לתחולת הרכיב "טיפול דרך" או "תיקון דרך" הינו מבחן נורמטיבי הנותן ביטוי לזיקה התעבורתית של השימוש ברכב

קרנית אינה חייבת לפצות תושבת שטחים
קרנית אינה חייבת בפיצוי בשל תאונה בשטחים של תושבת הרשות שלא הייתה מעולם תושבת או אזרחית ישראל

מהי פרמיה בביטוח חובה
בית המשפט המחוזי המרכזי פסק, כי יש לכלול במסגרת רכיב ה"פרמיות" שבנספח א' להסכם הפשרה גם "דמים"

הדין החל בתאונת דרכים בחו"ל
המשיבה שאם תחוייב בתשלום פיצוי ספק אם שנות השתכרותה יספיקו לכיסוי הסכומים הנדרשים נוכח נזקיו הקשים של המערער

מימון מומחים בתאונת דרכים על חשבון הנפגע
הערכאות המבררות את הליך שני השלבים באופן הסותר את דרך המלך שנקבעה בתקנות- התשלום הראשוני על המבטחים

סף ההוכחה הנדרש לטענת התאבדות
האפשרות שהועלתה, כי המנוחה רצתה להתאבד הינה אפשרות סבירה בנסיבות העניין, אך היא אינה האפשרות היחידה

למל"ל אין זכות שיבוב בעסקת ליסינג
במקרה הנדון נשללה זכות שיבוב של המל"ל שלפי מסמך ההבנות עם המבטחים אינה מתקיימת במקרה של שכירות או בעלות

מעילת בת-עוולה לא תצמח זכות תביעה-א'
ביהמ"ש דחה את טענות הנהג ומבטחתו ופסק כי שורשי עילת התביעה במקרה דנן אינם נטועים בעוולת הנהג אלא ברשלנותו

השנים האבודות, פיצוי לפי השכר הממצע
גם אדם בעל כישורים מיוחדים עשוי לנתב אותם למסלול שאין בצדו הכנסה גבוהה אך יש בו משום הגשמה של שאיפות אחרות

[1-10]...[11-20]   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   [31]