אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

זכות השיבוב של המוסד לביטוח לאומי
העליון דחה בקשת ערעור המל"ל והשאיר הקביעה, כי זכות השיבוב אינה מתקיימת אם האירוע אינו מהווה ת.ד.

תביעה שלא לפי חוק הפלת"ד אינה מוגבלת
פקודת הנזיקין אינה מגבילה את הפיצויים לפי הסייגים הקבועים בחוק הפלת"ד. מבטח רכבו של הנתבע, אמור לקחת אפשרות זו בחשבון הסיכונים

העליון: נכות בשל קצרת ולא תאונת דרכים
השלום לא נתן משקל מספיק לעמדת המומחה, המורה על סבירות נמוכה ביותר שמחלת אסטמה ברמת החומרה שהייתה לנפגע תחלוף בגיל 17

פציעה בעת שוד אינה תאונת דרכים
העליון החליט שהארוע אינו מהווה תאונת דרכים בניגוד להחלטת השלום בחיפה אשר החליט שהאירוע – "שוד דרכים"עונה להגדרת ת.ד.

מתי יחשב תיקון או טיפול כ"תיקון או טיפול דרך"?
לדעת עו"ד מיכאל צלטנר, אין פסול במתן פיצוי לאדם המנסה לטפל ו/או לתקן תקלה מורכבת כל עוד המדובר באירוע פתאומי שארע בדרך

ירידה מתא המטען הוכרה כתאונת דרכים
בית משפט השלום הכיר בארוע כתאונת דרכים וזאת בשל הגדרת המונח "תאונת דרכים" בסעיף 1 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

האם קשירת מטען תחשב כתאונת דרכים?
העליון דחה את הערעור והחליט, כי קשירת המטען נעשתה לפני היציאה לדרך ומשום כך אין לראות בה "טיפול דרך" כמשמעותו בחוק

תעודה מזויפת - קרנית תשלם ותחזור לבעלים
בית המשפט פטר את הפול ואבנר הואיל והתעודה זויפה וחייב את קרנית מאחר והנפגע עמד בכל שלושת הכללים על פי חוק הפלת"ד

מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה א'
בפסק-דין חדש התעוררה השאלה האם ניתן להחיל את הכלל ש"מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה" בתביעת נזיקין מכוח חוק הפלת"ד

מעמדם של נפגעים משניים בתאונת דרכים
אמתי יתקיימו התנאים שנקבעו בהלכת אלסוחה לזכאותם של נפגעים משניים שניזוקו בעקיפין מעוולה שגרמה נזק לאחר לפיצויים בשל פגיעה נפשית

[1-10]...[11-20]   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   [31]