אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
















פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

האם נפילה מעגורן סל היא תאונת דרכים?
החזקה המרבה בדבר ניצול הכוח המיכני של הרכב חלה במקרים בהם המאורע בו נגרם נזק הגוף אינו נכנס לתחומי ההגדרה הבסיסית

מתי יציאה מהרכב מהווה "שימוש ברכב"?
נהג היוצא מרכבו כדי להסיר מכשול בדרך ונופל לתוך בור, לא נחשב למי שנפגע "עקב שימוש ברכב" ולא יחול עליו חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד)

ההבדל שבין חניה להחנית רכב לפי הפלת"ד
הביטוי "חניה", אינו מתיחס לכל פעולה בה עוצר כלי רכב במהלך נסיעתו, עצירה זמנית, וממשיך מיד בנסיעה אלא לעצירה שבד"כ כרוכה ביציאה מהרכב

פיצוי בגין אובדן קריירת טניס בתאונת דרכים
תוכניותיו של הנפגע, מלפני התאונה, לא תובאנה בחשבון, בד"כ, בגדר כושרו הפוטנציאלי להשתכר, אם לא נעשו על-ידו צעדים ממשיים להגשמתן

התדרדרות רכב במוסך כתאונת דרכים
האם פגיעה של רכב שהתדרדר, כאשר מנוע פעל, בעת בדיקה לאחר תיקון במוסך, מהווה תאונת דרכים עפ"י חוק הפלת"ד? והאם נכות אורטופדית היא נכות רפואית או תפקודית

היעדר רישיון שווה היעדר ביטוח
התביעה נגד המבטח נדחתה הואיל וחידוש הרישיון לא היה עניין פורמלי אלא שהיה על המבוטחת להשתתף בהשתלמות בנהיגה כתנאי לקבלתו

מתי ייחשב רכב כמעורב בתאונת דרכים?
האם מבטחת הרכב האחרון בתאונת שרשרת אמורה להשתתף בפיצוי עפ"י הפלת"ד לנפגע כאשר בפועל לא היה כל מגע בין הרכב שביטחה לבין הנפגע?

פגיעה בסגירת מכסה מנוע אינה תאונת דרכים
האם הגדרת "תאונת דרכים" בחוק הפלת"ד חלה במקרה שבו נפגע המבוטח בידו לפני תחילת הנסיעה כתוצאה מסגירת מכסה מנוע של רכב על היד?

טראומה מתאונת דרכים או אבל פתולוגי?
האם הנכות הנפשית שנגרמה לאבי המשפחה בשל תאונה מחרידה שבה נהרגו אם המשפחה וילדה בת שנה היא "אבל פתולוגי" או טראומה

כאשר תגמולי המל"ל עולים על הפלת"ד
עו"ד מיכאל צלטנר סוקר מקרים מסוימים בהם עשויים תגמולי המל"ל העתידיים להיות גבוהים מחבותו של המזיק עפ"י חוק הפלת"ד

[1-10]...[11-20]   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   [31]