אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

ניתן לבטח רכב ללא סיכוני גניבה ופריצה
בימ"ש קמא קבע כעובדה כי ניתן היה לרכוש ביטוח מקיף שיהא תקף לכל דבר למעט פריצה וגניבה, עד שתותקן העלוקה

החלת כללי ביטוח על חוזה שכירת רכב
הדבר האחרון שעלה בדעתו הוא שיצוץ מאי שם אלמוני שיגנוב את הרכב. לכן נקבע, כי לא התקיים היסוד הנפשי של פזיזות

זכות השיבוב כלפי החברה הלאומית בדרכים
היעדרו של אדם שיכוון את התנועה הוא חמור. בשל העבודות שבוצעו, נסגר הנתיב הימני והתנועה הופנתה לנתיב השמאלי

מי אחראי לפצות בשל נזק ממשאית?
במועד אירוע התאונה היה כיסוי ביטוחי למשאית, משנאמר כך לבעליה, באמצעות סוכן הביטוח שיש כיסוי לתביעת צד ג'

תחלוף לאור הסדר שבין המבוטח לפוגע
ככלל, אין הסכם בין שני צדדים יכול לחייב צד שלישי. פשרה, ככל הסכם, מחייבת אך ורק את הצדדים הנוטלים בה חלק

השבת תגמולי ביטוח בגין נהג צעיר
קבלת כספי הפיצויים אצל הנתבעת היתה שלא כדין ושלא עפ"י זכויותיה בפוליסת הביטוח ומשכך עליה להשיבם לתובעת

דחיית ערעור לכיסוי נזק ע"י נהג צעיר
אין מקום לאפשר למבוטחים להחריג כיסוי ביטוחי לנהג צעיר כדי לחסוך בפרמיה, ומאידך לאפשר לנהג הצעיר לנהוג

הדקות שבין התאונה לבין קבלת הכיסוי הביטוחי
ודאות לקרות הסיכון מנוגדת למהותו של חוזה הביטוח. מקום שמקרה הביטוח ארע עובר לכריתת החוזה, בטל החוזה מעיקרו

פרמיה ששולמה לסוכן מחייבת את המבטח
המבוטחת שילמה לסוכנות, ששימשה כשלוחה של אריה וסהר, את מלוא הפרמיה בגין פוליסות הביטוח של כל צי הרכב

דחיית תביעה נגד חברת ניהול תביעות
לאחר קרות מקרה הביטוח נהנה המבוטח מיתרון מידע על פני המבטחת העשוי להתבטא בעצם הידיעה אם אכן התרחש הפסד

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17