אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

המועצה המקומית אינה אחראית לנפילת עץ
העליון דחה בקשת ערעור שהגישה מבטחת על החלטה של בית המשפט המחוזי אשר קבע, כי עץ אינו "דבר מסוכן"

לא נפסק פיצוי בשל עגמת נפש למבוטח
ספק אם יש לפסוק פיצוי בגין עגמת נפש עת פוצתה התובעת, למעט לעניין ההשתתפות העצמית, במלוא נזקיה ע"י הראל

לא הוכח שכל הנזקים לרכב נגרמו ע"י האופנוע
לא ניתן להפריד בין הנזקים שהיו ברכב התובעת קודם לתאונה, לבין הנזק שנגרם כתוצאה מהתאונה לפיכך הנזק לא הוכח

המבוטח לא נמצא זכאי לפיצוי על איחור
עיון בפוליסה מלמד כי במקרה של גניבת הרכב יותקן בו מכשיר רדיו חליפי בשווי של עד 1,000 ₪ בכפוף להשתתפות

תנאי מיגון כתנאי לביטוח גניבת הרכב
האפשרות שהגרסאות המאוחרות אינן אמת, מצביע על כך שנעשה מתוך כוונה לקבל את תגמולי הביטוח שלא כדין

פיצוי על ספויילר מקורי או תחליפי?
אין חולק כי מר פרנקל לא בדק את מידותיו המדוייקות של הרכיב התחליפי המוצע אל מול רכב התובע, ולא בדק את התאמתו

חברת הביטוח לא הוכיחה שהמבוטח רימה
היה מקום שהמבטח יציין במפורש מהו המעשה של המבוטח, שמנע או הכביד את בירור החבות, ולא יניח לביהמ"ש לנחש

אחריותה של סוכנות חיתום לחידוש ביטוח
את הרציונל של היחסים במשולש מבטח – סוכן – מבוטח, הקבוע בחוק חוזה הביטוח, יש להחיל גם על היחסים סוכנות ביטוח

פיצוי יחסי לפי מידת השכרות של הנהג
מקרים "רגילים" של נהיגה בשכרות, אינם שונים מעבירות תנועה אחרות. הזכאות לתגמולי ביטוח תוכרע על פי מידת שכרותו של המבוטח

תחילת מניינה של התיישנות בביטוח
בהוכחת קיום הודאה בכתב ע"י המבטח בדבר זכות המבוטח, מתחיל מניין ההתיישנות מיום ההודאה.

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17