אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

תוקף פוליסת מבטח שאינו מורשה

פוליסת מבטח שאינו מורשה היא פוליסה תקפה. אי המצאתה וגילוי הסייג מחייבות את הסוכן לפיצוי המבוטח

נהג צעיר ללא הסכמה וגניבת רכב
ביה"מ חייב המבטח בתשלום היות והמבוטח לא ידע ולא הסכים לנהיגת נהג צעיר וקבע, כי המקרה אינו מהווה גניבת רכב.

הודעה על חידוש אינה הצעת ביטוח
בית המשפט המחוזי, דחה את הערעור והשאיר את קביעת בית משפט השלום על כנה וקבע, כי בנסיבות המקרה לא נכרת חוזה ביטוח לתקופת החידוש בה ארעה התאונה

בהיעדר מיגון אין זכות לפיצוי בגניבת רכב
בהיותה של הפוליסה חוזה בין המבטח למבוטח, כאמור בסעיף 1 לחוק, רשאי המבטח לקבוע בה כל תנאי וסייג לחבותו או להיקף החבות

העליון: יש כיסוי לנהג חדש ללא מלווה
העליון דחה את בקשת הערעור והשאיר את הקביעה לפיה קיים כיסוי ביטוחי לנזקי רכוש בנהיגת נהג צעיר ללא מלווה

מסירת מפתחות לצורך התנעה שוללת כיסוי
התביעה נדחתה הואיל ומדובר בבביטוח לנהג יחיד והשומר עשה עשה שימוש ללא רשות קיבל מהמבוטח את מפתחות הרכב

שיחה מוקלטת כראיה קבילה בבית משפט
בית המשפט החליט, כי בהיעדר עדים, אין לקבל את ההקלטות ואת התמליל (שהוא שיקוף של ההקלטות)

מרמה הפוטרת את המבטח מחבותו
התביעה נדחתה מאחר ונמצא, כי התקיימו שלושת התנאים הדרושים לקיומה של "כוונת מרמה"

האם מדובר בביום תאונה?
העדויות הביאו למסקנה, כי תאונה כנטען לא ארעה, וספק אם שני הנהגים היו שותפים לתאונה אחת

המבטחת חויבה לשלם לפי קוד הדגם השגוי
השופט קבע, כי רשלנותה של המבטחת גדולה יותר בהיותה מוחזקת כמי שבקיא "בעולם הביטוח"

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17