אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
סקירות פסיקה בנושא ביטוח רכב חובה של עו"ד שמואל מורד לשעבר מנהל מחלקת התביעות ב"אבנר" ומרצה במכללה האקדמית בנתניה, לשעבר היועץ המשפטי לענייני תביעות של אבנר וכיום היועץ המשפטי לענייני תביעות של הפול לביטוח חובה

 

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

חיסול חשבונות ושלילת פיצוי מחפים מפשע
בית המשפט המחוזי בחיפה: שימוש ברכב לחיסול חשבונות בין עבריינים, עלול לשלול פיצויים מקורבנות חפים מפשע

הסימטריה במשולש מזיק - ניזוק – מל"ל
לנפגע נעשה עוול, בכך שנוכו ממנו מלוא גמלאות המחושבות לחיים מלאים, כאשר בפועל לא יקבל אותן, בגלל קיצור תוחלת חייו בתאונה

התאבדות – הוכחתה כ"מעשה מכוון"
על התובע להוכיח כי הארוע הוא ת.ד. ואז עובר הנטל למבטח להוכיח כי המעשה היה מכוון ולבסוף על התובע להוכיח העדר שפיות

משמעות הביטוי "שקידה סבירה" לאיתור נהג
למרות שהסבירות היא מושג אובייקטיבי, היא חייבת לעיתים להיבחן לאור מצבו הסובייקטיבי של הנפגע בזמן התאונה ולאחריה

התלקחות שלא מרכיבי הרכב אינה תאונת דרכים
תאונה שנגרמה כתוצאה ממשחקם של ילדים במציתים ברכב לא הוכרה כתאונת דרכים לפי חוק הפלת"ד

שימוש ברכב כדי לפגוע כחריג לחוק הפלת"ד
העליון נהג הפעם בפרשנות צרה למונחים "כוונה" ו"השפעה של מעשה", ובכך הוציא נפגע קשה ללא פיצוי

תחולת חוק חוזה הביטוח על ביטוח רכב חובה
סקירת עו"ד שמואל מורד של שני פסקי דין שניתנו לאחרונה בתיקים "דלל נגד כלל" ו"ונונו נגד שומרה"

הנפת קיר כשימוש ברכב למטרות תחבורה
בית המשפט ניתח את הגדרת המונחים "תאונת דרכים" ו"שימוש" בחוק הפלת"ד והשינויים בעקבות תיקון מס' 8

נהיגה ברכב עם תיבת הילוכים ידנית
נהיגה ברכב עם תיבת הילוכים ידנית ע"י מורשה לנהוג בתיבה אוט' אינה שוללת כיסוי ביטוח חובה 5652-08/07 לוין נ' אבנר

התקף לב של נהג מונית עקב התנהגות נוסעים
נהג מונית, לקה בהתקף לב בשל התנהגות בוטה של נוסעים. תחילה הוא חש כאבים בחזהו ושב לביתו, ובלילה פנה לבי"ח, שם אובחן