אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלנהיגה תחת השפעת אלכוהול בקרב צעירים
29/07/12
פורסם ביום 29/7/2012

ממצאי המחקר האיכותי מחזקים את ממצאי המחקר הכמותי, ומלמדים כי מגברים מצופה לשתות יותר בהשוואה לנשים

סמינר השנה הקריטית בחייו של נהג צעיר
17/07/12
פורסם ביום 17/7/2012

שקף תודה לאגוד חברות הביטוח ולקרן המחקרים בעבור מימון המחקר החשוב שנועד לקדם את בטיחותם של נהגים צעירים

הערכת הרחוב המשולב לשיפור השילוביות
14/07/12
פורסם ביום 14/7/2012

המחקר נערך ע"י פרופ' דוד מהלאל ומר רועי אופיר במימון קרן מחקרים בענייני ביטוח ליד אגוד חברות הביטוח בישראל

מכשירי רישום ברכב לבטיחות נהגים צעירים
01/05/12
פורסם ביום 1/5/2012

המחקר נועד לבחון כלים העשויים להביא לשיפור משמעותי בבטיחות נהגים צעירים במהלך שנת נהיגתם הראשונה

כלים משפטיים להפחתת הונאות ביטוח החובה
23/01/11
פורסם ביום 23/1/2011

בין הגורמים לשגשוגה של התופעה הם אותם הגורמים בכל העולם: קלות ביצוע המרמה עקב יתרון המידע של התובע על פני המבטח

השפעת רמת העומס התפיסתי על איכות נהיגה
04/03/12
פורסם ביום 4/3/2012

הדו"ח בחסות קרן המחקרים מציג תיאור מפורט של ניסוי הכולל השוואה בין נהיגה ללא מערכת התרעה לנהיגה עם מערכת התרעה

תהליכי הגבלה עצמית בנהיגה בגיל מתקדם
23/01/12
פורסם ביום 23/1/2012

תהליכי הגבלה עצמית בנהיגה בגיל +65, סגנון נהיגה, מצב בריאותי-תפקודי סובייקטיבי ומעורבות בתאונות דרכים

היפגעות ילדים כרוכבי אופנים וכהולכי רגל במגזר החרדי
21/12/11
פורסם ביום 21/12/2011

מחקר שנערך מטעם עמותת "בטרם" בתמיכת קרן המחקרים שליד איגוד חברות הביטוח על ידי החוקרים: ישי המנחם, שרון לוי ומיכל קליין

מחקר: דרכי הוכחת נזק בתביעות פלת"ד
18/06/11
פורסם ביום 18/6/2011

המחקר מאת עו"ד יניר הראל נערך במימון קרן מחקרים והוא עוסק בהיבטים משפטיים בדיני ראיות והצעות להסדרים רצויים

בטיחות ותנועה של האות הצהוב-אדום ברמזורים
11/10/11
פורסם ביום 11/10/2011

כניסה מוקדמת של כלי רכב לצומת, במהלך הזמן הבין ירוקים, עלולה לגרום לתאונות מסוג חזית צד

  10   [11]