אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלהמחקר פורסם ביום 6/10/2009

לראשונה בישראל נאספו ונותחו נתוני היפגעות ילדים בישראל למתן תמונת מצב מקיפה אחר היקף בעיית היפגעות ילדים בישראל. חלק נכבד מהדו"ח יוחד לניתוח היפגעות ילדים בתאונות דרכים על פי מנגנוני ההיפגעות השונים בדרך.
לפרטים נוספים
 
המחקר פורסם ביום 8/10/2009

ניתוח הממצאים ואיתור קבוצות הסיכון הובילו לצורך בביצוע קמפיין הסברה בנושא השימוש באמצעי הריסון ותינוקות בשנת 2004
לפרטים נוספים
 
המחקר פורסם ביום 14/10/2009

לפי מכלול המוטיבים שנמצאו בצבר האמונות המצבי ניתן להבחין בין נהגים מסוכנים לבין נהגים בטוחים
לפרטים נוספים
 
פורסם ביום 29/6/2009

המחקר המלא של עו"ד ירון אליאס כפי שוהגש לקרן מחקרים שליד אגוד חברות הביטוח
לפרטים נוספים