אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
בית המשפט העליון אילץ את הפיקוח על הביטוח למחוק סעיף מחוזר תעריף ביטוח חובה בשל חריגה מסמכות

בית המשפט העליון, בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, אילץ את הפיקוח על הביטוח למחוק סעיף בחוזר העוסק בתעריפי ביטוח רכב חובה, עקב הכללתו בחוזר בחוסר סמכות
 

מאיר שביט, מנכ"ל אגוד חברות הביטוח והתאחדות חברות ביטוח חיים 

הפיקוח על הביטוח חרג מסמכותו על פי דין. כך עולה מפסק דין שניתן ביום 11/3/2016 על ידי בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק בתיק בג"ץ  876/16 איגוד חברות הביטוח בישראל והתאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה (הפול) בע"מ נגד הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ומפעיל המאגר הסטטיסטי.

וכך נאמר בפסק הדין:

"לאחר שיג ושיח הסכים משרד האוצר, באמצעות נציגיו ובלי להודות בשום טענה, כי סעיף 2.2.1 ה(2) לחוזר המאוחד יימחק. הצדדים שומרים על כל טענותיהם, לרבות טענת המדינה כי העותרים הסכימו בכתבי הטענות לסמכות הממונה. מעבר לכך אין אנו רואים לעת הזו צורך לכל סעד אקטואלי, וכל טענות הצדדים שמורים להם.   

בכפוף לאמור נמחקת העתירה בלא צו להוצאות."

הסעיף שיימחק מחוזר הפיקוח על הביטוח בנושא תעריף ביטוח חובה, קבע, כי התעריפים של חברות הביטוח לא יעלו על 90% מתעריף הפול.

החוזר היה אמור להיכנס לתוקפו ביום 1/1/2017 והפיקוח על הביטוח התכוון לקבוע באמצעותו תעריף נמוך יותר בעבור ביטוח חובה לרכב שיחייב את  כל חברות הביטוח בישראל.

בדיון שהתקיים בבית המשפט העליון ביושבו בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, בפני הרכב שופטים שכלל את הנשיאה, כבוד השופטת מרים נאור, השופט אליקים רובינשטיין, והשופט צבי זילברטל, אילץ בג"צ את הפיקוח על הביטוח למחוק סעיף בחוזר העוסק בתעריפי ביטוח רכב חובה, עקב הכללתו בחוזר בחוסר סמכות. על פי החוק {חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח תשמ"א 1981) - סעיף 37} הסמכות לקבוע תעריפים לחברות היא של שר האוצר, באישור ועדת הכספים, ולכן המדינה נאלצה להסכים למחוק את הסעיף הנ"ל מהחוזר.

מדובר למעשה, בפסיקה תקדימית לפיה לראשונה, אולץ הפיקוח על הביטוח למחוק סעיף מחוזר בשל חוסר סמכות.

העתירה לבג"צ, הוגשה בתחילת חודש פברואר 2016, בשל תוכנית האוצר להוזיל את עלויות ביטוח חובה לרכב באמצעות הוזלת תעריף הפול. איגוד חברות הביטוח ותאגיד הפול, טענו בעתירתם, בין היתר, כי השימוש שמתכוון הפיקוח לעשות בתאגיד הפול על מנת להוריד את התעריפים בביטוח חובה לרכב אינו חוקי ואינו מקצועי.

איגוד חברות הביטוח ותאגיד הפול יוצגו על ידי עו"ד אלקס הרטמן, עו"ד נועם זמיר ועו"ד שרון זימן ממשרד ש.הורוביץ ושות'.