אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלמחקרים בנושא נהיגה ונהגים

 

  1. ד"ר עדי רונן, ד"ר טל אורון-גלעד, פרופ' דוד שנער, ד"ר הדס שוורץ-חסידים, גב' עילית אופנהיים - הרגלי השתייה של צעירים, השפעת השילוב בין אלכוהול למשקאות אנרגיה על תפיסת ההשפעה ואיכות הנהיגה
  2. סארטר 4 (SARTRE Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe) - עמדות משתמשי דרך באירופה כלפי הסיכון בתנועה בדרכים
  3. שירן בורד, ד"ר ענת גסר-אדלסבורג, פרופ' אורנה בראון-אפל - נהיגה תחת השפעת אלכוהול בקרב צעירים
  4. ד"ר יפה ישרון (מנחה), הדס מרציאנו (דוקטורט) - השפעת רמת העומס התפיסתי על איכות הנהיגה
  5. ד"ר אירן דיאמנט, גב' מרגלית מי-טל, ד"ר זיו רייך - תהליכי הגבלה עצמית בנהיגה בגיל מתקדם
  6. ד"ר עליזה כרמל, שולמית קרייטלר: תכנית התערבות להגברת מוטיבציה לנהיגה בטוחה
  7. פרופ' אורית טאובמן בן-ארי – ההשפעה של בולטות מוות על נטילת סיכונים