אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלמפתח עניינים ראשי

קרן המחקרים לענייני ביטוח שליד איגוד חברות הביטוח בישראל

 

 

 מפתח עניינים ראשי

 

רשימת קיצורים

 

מפתח עניינים לכלל המחקרים שנעשו במימון הקרן בחלוקה לפי תחומים:

 

תאונות דרכים ובטיחות בדרכים

משפט

רפואה

 

 

מעודכן לחודש ספטמבר 2014

 

הפניות בתוך המפתח לערכים מודגשים הן לערכים ראשיים. ההפניות לערכים לא מודגשים הן לערכי משנה. ההפניות למחקרים הן לפי שמות המחברים. בתוך הסוגריים מצוין העמוד המתאים במחקר.

 

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

רשימת קיצורים  רשימת קיצורים
תאונות דרכים ובטיחות בדרכים  תאונות דרכים ובטיחות בדרכים
משפט  משפט
רפואה  רפואה