אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראללא נמצא מידע בנושא.