אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

צלם תערוכת "ביטוח בתמונות" 1994 - צביקה זליקוביץ