אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
המחוזי קבע, כי המבוטח לא הונה את המבטח

הוכחת המבוטח את גובה הנזק שנגרם לו בפריצה לא נדונה בפס"ד בשל הממצאים שבוטלו והנושא עובר לדיון בערכאה דיונית

 

ע"א 2032-09 ‏אחים שליין בע"מ נגד הראל

 

בית המשפט: המחוזי בתל-אביב יפו

 

פסק הדין ניתן ביום: 10/9/2012

 

ע"י כבוד השופטות: אסתר קובו, סגנית נשיאה – אב"ד, מיכל רובינשטיין, סגנית נשיאה ועפרה צ'רניאק

 

מייצגים: אחים שליין ב"כ עו"ד ח. קליר ושות' הראל בע"מ ב"כ עו"ד נשיץ ברנדס ושות'

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את ערעורו של המבוטח על פסק דין של בית משפט השלום שקבע, כי המבוטח הונה את חברת הביטוח וחייב אותו להשיב לחברת הביטוח את תגמולי הביטוח שאינם שנויים במחלוקת אשר שולמו על ידה למבוטח.

 

בית המשפט המחוזי ביטל בפסק דינו כל קביעה המייחסת למבוטח כוונת מרמה והונאה כלפי חברת הביטוח ודחה את התביעה הנגדית אשר הוגשה נגד המבוטח על ידי חברת הביטוח וחייב את חברת הביטוח להשיב למבוטח את הוצאותיה אשר הושתו עליו בהליך הקודם. לעניין הוכחת היקף הנזק, בית המשפט המחוזי החזיר את התיק לקביעתו בפני בית משפט השלום.

 

מתוך פסק הדין:

 

"האם הוכיחה שליין את גובה הנזק שנגרם לה בפריצה? שאלה זו לא נדונה בפסק הדין נוכח הממצאים שבוטלו וכעת השעה לעסוק בה. אנו מחזירות נושא זה לדון בפני ערכאה דיונית"

 

"בפרט היה על הערכאה הדיונית לנקוט משנה זהירות, משקבעה בעצמה ממצא עובדתי המרחף כענן כבד על פני התנהגות הראל בתיק זה, כי "לא היתה מחלוקת, כי תביעת הראל להשבת הסכום ששולם היה פעולת תגמול לתביעה שהוגשה כנגדה בגין יתרת הסכום ובראל לא התכוונה לדרוש הסכום בחזרה או לטעון טענה כלשהי בגינו לו האחים שליין היו מוותרים על דרישתם לקבלת סכומים נוספים."

 

"הנה כי כן, אין בראיות שנמנו בפסק הדין כיסוד ותשתית לממצא ששליין ביימו פריצה לרבות אלה שהוכתרו הראיה השישית והשביעית, לא לחוד ולא במצטבר את המשקל הנחוץ להוכחת התובענה שכנגד אף לא ברמה הנמוכה הנדרשת במשפטים אזרחיים.

 

מנגד שליין הוכיחו ברמה הנדרשת מהם את אירוע הפריצה, בהסתמך על עדויות ... שאין כל סיבה לפקפק בהן ועדות ...

לכך נוסיף שחזקה על הראל שלא היתה מתנדבת בנסיבות לשלם את הסכום לו סברה באמת ובתמים שאירוע הפריצה לא ארע.

 

אנו מבטלות בהתאם את הקביעות בפסק הדין לפיהן שליין לא הסתמכו על אירוע אמיתי כי אם ביימו  את הפריצה"

 

"ממילא מאחר והראל סירבה לשלם תגמולי נזק נוספים על הסכום, כי סברה עוד בטרם תשלום הסכום ששליין "ניפחו" את תביעתם, ניטל עוקצם של מסמכי ימאטו גם אם היה בהם כדי להראות על מחיר שונה מהמחיר בו נקנו המכונות על ידי שליין עפ"י טענתם.

 

העובדה שהמכונות נקנו מחברת בת של שליין והיה מדובר במחירי "דולרים" לא מבססות כל מרמה במיוחד משהמומחה ... כתב בחוות דעתו שניתן היה "לקבל" את המכונות שנתבעו מספקים שונים בעלויות נמוכות "בשיעור של 20% מסכומי הדרישה".

 

היינו, לא מדובר בפער האומר דרשני או שאיננו סביר בנסיבות. לכל היותר ניתן ללמוד ממנו עובדה אחת בלבד והיא שגובה הנזק היה שנוי במחלוקת עניינית בין הצדדים, מחלוקת אשר לא הצדיקה בשום פנים ואופן את הכתמת שליין.

 

לפיכך, אנו מבטלות כל קביעה בפסק הדין המייחסת לשליין כוונת מרמה והונאה כלפי הראל, בהתאם התובענה הנגדית שהגישה הראל נדחית"