אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
חברות ביטוח

האתר מציג את חברות הביטוח החברות באגוד ו/או בהתאחדות, הפרטים נמסרו על ידי המבטחים.

איילון
ביטוח חקלאי
ביטוח ישיר
הכשרה חברה לביטוח
הפניקס
הראל
כלל
מנורה מבטחים
שומרה
שלמה חברה לביטוח