אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
האם ביטוח הדירה מכסה פריצה לדירה שאינה למגורים בלבד?

פס"ד: "אם המבקש לא טרח לקרוא את הפוליסה, אין לו להלין אלא על עצמו. ואם קרא אותה ולא התנגד לחריג ולא ביטל את חוזה הביטוח שעשה, בוודאי שהוא מנוע מלטעון ..."

הפ 201414/05

אבי חסון נגד  שירביט חברה לביטוח בע"מ

בית משפט: השלום תל אביב-יפו

פסק הדין: ניתן ביום 26/04/2007, על ידי כב' השופט אטדגי יונה        

עניינו של פסק הדין: האם ביטוח הדירה שערך המבוטח מכסה נזקי פריצה (במקרה הנדון גניבת פריטי תכולה וכספים בשווי כולל של כ-20,000 ₪) כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד הואיל ואשתו של המבוטח ניהלה בדירה מפגשי יוגה.

הפוליסה שהוצאה למבוטח, וכך גם הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה אינה מכסה מקרה של פריצה גניבה ושוד כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד.

לדעת בית המשפט, יש הגיון רב, בקביעת החריג, ובוודאי שאין מקום לטענה, כי יש לבטל את החריג  מטעמים שבתקנות הציבור.

בית המשפט דחה את התביעה כנגד חברת הביטוח תוך שהוא קובע, כי השימוש שנעשה בדירה על ידי אשתו של המבקש, חורג אף מההגדרה הרחבה של "מגורים" מהסיבות הבאות:

 א. קביעות – המפגשים נעשים דרך קבע.

ב. תדירות גבוהה – 3-4 פעמים בשבוע.

ג. גביית תשלום – אפילו אם הדבר נעשה לגביית הוצאות

ד. מהות השימוש – אשת המבוטח  עברה הכשרה מיוחדת לשמש כמדריכת  יוגה ולכן מדובר בחוג יוגה, ולא "מפגש" סתם.

ה. זהות המשתתפים – המבוטח העיד שהוא ואשתו חילקו "פליירים" בשכונה להשתתפות בחוג. ולכן  המשתתפים אינם דווקא מהחוג החברתי שלהם או ממכריהם, אלא גם מאנשים מזדמנים.

כמו כן, נקבע, כי  יש לדחות את טענת המבוטח לפיה החריג לא צוין בהצעת הביטוח הואיל והפוליסה   הגיעה לידיו מספר חודשים לפני קרות הפריצה, והחריג צוין במפורש ובמודגש.

"אם המבקש לא טרח לקרוא את הפוליסה, אין לו להלין אלא על עצמו. ואם קרא אותה ולא התנגד לחריג ולא ביטל את חוזה הביטוח שעשה, בוודאי שהוא מנוע מלטעון טענה זו, לאחר שאירעה הפריצה."

המבוטח לא הצליח לשכנע את בית המשפט, כי סיפר את הדברים לסוקר, והסוקר גם לא היה הכתובת מסירת המידע הואיל ותפקידו הצטמצם בהערכת שווי הרכוש בלבד, כאמור.