אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

חובת הגילוי של דלקת ריאות בקשר לסרטן
לפי נוסח השאלות בהצהרת הבריאות, תשובת המבוטח, הינה תשובה כנה ומלאה מבחינה אובייקטיבית

הוכחה של תביעת רשלנות נגד סוכן
בתביעת רשלנות כלפי סוכן ביטוח על התובע להוכיח כי אלמלא הרשלנות תביעתו היתה מצליחה

אי המצאת פוליסה היא הפרת הסכם שכירות
בית המשפט דחה את טענת השוכרים שנתבעו וקבע, כי הסכם השכירות הופר באי המצאת פוליסת ביטוח

תאונת רחיפה אינה תאונת עבודה
הערעור נדחה בעליון, מאחר והנפגע לא הצביע על טעות משפטית מהותית של ביה"ד הארצי לעבודה

אחריותו החוקית של יועץ בטיחות באתר בניה
בפוליסה הנדונה חברות שמירה מתכננים ויועצים אינם נחשבים כקבלני משנה וחבותם אינה מכוסה

התערבות בית המשפט העליון בשומת נזקים
המדד העיקרי בקביעת כושר השתכרות הנפגע הוא ההיסטוריה התעסוקתית שלו וגובה שכרו טרם הפגיעה

בית אבות אינו אחראי לבריאות דייריו
לא ניתן להטיל על בית האבות אחריות כוללת לבריאות דייריו, לנוכח תחלואים רבים וגילם המתקדם של הדיירים

מדינת ישראל אינה בגדר מבטחת על
השאלה העיקרית, אם דבר התופעה האמורה, על הסיכון הכרוך בה, הובאו לידיעת משרד החינוך או לא

קיומו של ביטוח כפל תלוי בזכות תחלוף
המבטחת של המזיק היא האחראית למלוא הנזק ואין לאפשר לה לדרוש השתתפות ממי שאינו אחראי לנזק

אחריות בשל החלקת עובדת על נוזל רצפה
הנפגעת עצמה היתה אמורה הייתה להבחין במתרחש ובהיוותרות הנוזל ולהישמר לנפשה בהליכה זהירה

[1-10]...[11-20]   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   [31-40]...[61-68]