אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

כיסוי ביטוח אחריות מקצועית של עירייה
ייצוג משפטי לאורך שנתיים אינו יכול להעניק כיסוי ביטוחי יש מאין. הנתבעת נהנתה שנים מייצוג משפטי שלא גרם לה נזק

נדחתה ייצוגית בקשר עם כיסוי ביקור רופא
פמי מעניקה לתושבי ישובים מרכזיים ביו"ש וברמת הגולן שירותי ביקור רופא, ואילו לתושבים האחרים ניתן תחליף סביר

נטל ההוכחה של המבטח בתביעת תחלוף
המערערים כשלו בהוכחת תביעת הנזיקין העצמאית של חברת החשמל, וכפועל יוצא מכך כשלו אף בהוכחת זכות התחלוף

העלמת מידע מהמבטח לגבי הצתה קודמת
ניתן להסיק על כוונת המרמה של המבוטח מכך שהוא הסתיר את ההצתה הקודמת והוא אישר כי היו מבטחים שסירבו לבטחו

הוצאות משפט ממבוטח שערעורו נדחה
המדיניות השיפוטית היא זו העולה ממצבור ההלכות הפסוקות שקבע בית המשפט העליון, והמקרה דנא אינו מצדיק עיון מחודש

הבנק לא ערך ביטוח חיים ללווה מבוגר
ביטוח החיים נועד לשמש כבטוחה נוספת לבנק ולא ללווה, ככלל מחויב הבנק לבטח את הלווים בביטוח חיים על מנת לשמור על האינטרסים שלו

אחריות חברי נציגות הבית המשותף בגין שריפה בדירה
דין התביעה להידחות משני טעמים עיקריים: האחד, העדר הוכחת קשר סיבתי בין העוולות המיוחסות לנציגות ובין האירוע שגרם לנזק או להמשכו. והשני, העדר הוכחת נזק.

הפחתת פיצויים לצד ג' בערעור למחוזי
נראה שהסכומים שנפסקו במיוחד בגין רכיב הפסד השתכרות לעתיד וכך גם עזרת הזולת, נפסקו על הצד הגבוה ואף יתר על המידה

תשלום תגמולי ביטח בגין אובדן כושר עד גיל 70
דוקטרינת הציפיות הסבירות, כפי שפותחה במשפט האמריקני, קובעת שציפיותיו הסבירות של המבוטח יכובדו אף אם עיון מדודקד בהוראות הפוליסה ילמד שהן מנוגדות ללשונה

הסוכן אמור להודיע למבוטח על התיישנות תביעתו
לא יעלה על הדעת כי סוכן ביטוח אינו ער לעובדה שקיימת הבחנה ברורה בין התיישנות רגילה העומדת על 7 שנים, לבין ההתיישנות המיוחדת לגבי ביטוח, העומדת על 3 שנים בלבד

[1-10]...[51-60]   61 62 63 64 65 66 67 68