אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

זכות התחלוף של המל"ל בגין דמי שיקום בשל תאונת דרכים
המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלה האם דמי שיקום מקצועי ששולמו במסגרת תביעת נכות כללית מהווים "גימלה בעין" המוחרגת מן ההסכם ואינה בת-שיבוב

פסיקה: אמנת וורשה אינה חלה לגבי ממ"ן מסופי מטען
בצדק נדחתה הטענה כי ממ"ן זכאית להנות מהגבלת האחריות שבאמנת ורשה שאומצה בחוק התובלה האווירית...די בכך ששרותיה של ממ"ן נכפו על סויסאייר, כמו גם על יתר החברות התעופה הפועלות בנמל התעופה בן גוריון

פסיקה: פגיעה בקטטה אלימה אינה תאונה
בעוד התובע הציג עצמו כקרבן תמים לאירוע התקיפה, מההודעות עולה כי התובע נטל חלק פעיל במיוחד בקרות האירוע נשוא התובענה.

פסיקה: התובע לא הוכיח שנגרם לו נזק על ידי השריפה
ככל שעסקינן ב"אובדן הרווחים" הסכימה השופטת עם טענת ב"כ כל הנתבעות לפיה נזק זה לא הוכח ולפיכך קבעה השופטת, כי דין התביעה להידחות

פסיקה: כתב הכיסוי הזמני התבקש לאחר אירוע השוד
השופטת: אין ספק שהמבוטח ידע על אירוע השוד אך הסתיר מידע זה במכוון מסוכן הביטוח. בנסיבות אלה, אין המבוטח זכאי לפיצוי בגין אירוע השוד שארע קודם למועד בו השתכלל חוזה הביטוח בין הצדדים

פסיקה: אחריותה של רשות מקומית לפציעה במשחק כדורסל
השופטת קבעה, כי על העירייה מוטלת חובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפי מבקרי המגרש והמשתמשים בו וכי העירייה הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה בכך שלא פעלה לאיתור המפגע, סילוקו ומניעת התאונה.

פסיקה: העליון דחה ערעור על פסיקת המחוזי בעניין אחריות העירייה
השופט זילברטל: חריגה ממשית מעקרון המידתיות עלולה במקרים מסוימים לעלות כדי שימוש לרעה בהליכי משפט ועילה לחיוב בהוצאות, אף לאוצר המדינה

פסיקה: המחוזי בירושלים: קריסת אולמי ורסאי היא אירוע התפוצצות
לכאורה ניתן לתמוה, הכיצד זה שההחלטה הנוכחית נסמכת על פסק הדין המקביל אך התוצאה בשתי התביעות הפוכה? חמש תשובות לקושיה זאת

פסיקה: לא ישולם פיצוי לפי ביטוח אחריות מעבידים בשל תגמולי המל"ל
השופטת קבעה, כי דין התביעה להידחות למרות קיומה של אחריות מצד הנתבעים כלפי התובע, וזאת מאחר ונזקי התובע נבלעים בתגמולי המל"ל

פסיקה: האם המבטח או הסוכן אחראים לפיצוי נזקי קרה מעבר למגבלה בפוליסה?
השופט שטרנליכט: חזקה על התובע שהינו בעל מספר מוניות, שותף בתחנת מוניות ומעסיק נהגים שכירים, כי אם היה טורח לעיין בפוליסה ולקרוא את תנאיה, היה מבין את החריג המנוסח בלשון בני אדם פשוטה

[1-10]...[51-60]   61 62 63 64 65 66 67 68