אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
מאפייני ביטוח רכב חובה

כל הנוהג בכלי רכב מנועי במדינת ישראל חייב לשאת תעודת ביטוח תקפה אותה הוא חייב להציג לביקורת השלטונות בהתאם לדרישה.
 
 • כל הנוהג בכלי רכב מנועי במדינת ישראל חייב לשאת תעודת ביטוח תקפה אותה הוא חייב להציג לביקורת השלטונות בהתאם לדרישה.
 • הביטוח נכנס לתוקפו במועד בו הוחתמה תעודת ביטוח החובה בחותמת הבנק אך לא לפני התאריך הנקוב בתעודת הביטוח.
 • האחריות היא מוחלטת ומלאה בין אם היה או לא היה אשם מצד הנוהג ברכב או ו של אחרים.

החוקים המיוחדים החלים על ביטוח רכב חובה בישראל הם:

 • חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975
 • פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970
 • חוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א 1981
 •  תנאי מינימום לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון (פוליסה תקנית)
 • חוזרים, הכרעות והוראות שונות של הפיקוח על הביטוח

 

הפרמטרים העשויים לשמש לקביעת תעריף ביטוח רכב חובה הם:

 •  מין הנהג.
 • ותק הנהיגה של הנהג
 • מספר התאונות בשלוש השנים האחרונות שפוצו לפי חוק הפלת"ד.
 • מספר ההרשעות חמורות שהביאו בזכות עצמן לשלילת רישיון בשלוש השנים האחרונות לכל הנוהגים בדרך קבע בשל נהיגת רכב מאותו סוג.
 • הימצאות כרית אויר (Air Bag) ברכב ומערכות טכנולוגיה למניעת תאונות דרכים המותקנות ברכב.
 • טכנולוגיות חדישות למניעת תאונות דרכים המותקנות ברכב.

 הערה: אין אחידות בשימוש בפרמטרים בין המבטחים

 

גופים שפעלו ופועלים בביטוח רכב חובה בנוסף לחברות ביטוח הם:

הפול לביטוח - המאגר לביטוח רכב בישראל עוסק בביטוח סיכונים מיוחדים של רכב. הפול חייב לקבל כל בוטח שפונה אליו בבקשה לביטוח רכב אולם עלות הביטוח בפול גבוהה יותר מאשר בחברות הביטוח.

קרנית - חברה המפצה נפגעי תאונות דרכים שאינם יכולים לקבל פיצוי מחברת ביטוח מהסיבות הבאות:

 • תאונת "פגע וברח" - כאשר לא ידוע מי הנהג ומי המבטח.
 •  תאונות כאשר לנהג אין ביטוח (הנהג אינו זכאי לפיצוי).
 • כשחברת הביטוח חדלת פירעון (פשטה רגל או נמצאת בפירוק).

המימון לתשלומים נעשה על-ידי אחוז מסוים מפרמיות ביטוח החובה. קרנית היא הגורם היחיד הזכאי לתבוע את הנזק ששילם על-פי חוק מהמזיק.  

 

פסקי דין באתר בנושא ביטוח רכב חובה