אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פגיעה ממערבל בטון כתאונת דרכים
בעניין זה חלה החזקה המרבה בדבר "ניצול הכח המכאני" של המשאית והתובע נפגע בתאונה המהווה "תאונת דרכים"

ניקוי שמשת רכב מהווה שימוש ברכב מנועי
ניקוי השמשה, להבדיל מהנחת המשולש, הוא פעולת טיפול ברכב ולכן לא מתקיימת ההלכה שנקבעה ברע"א אברהים מוחמד

תשלום קרן פנסיה בגין תאונה כחוזה ביטוח
המסקנה היא, כי קרן פנסיה חדשה דומה בעניינים רבים להסדר ביטוחי טיפוסי, אם כי יש לה גם מאפיינים ייחודיים משלה

פציעה בעת גניבת רכב אינה תאונת דרכים
דרישת הכוונה מתקיימת גם כאשר הפגיעה ב"אותו אדם" – פגיעה מכוונת – היא אמצעי להשגת מטרה אחרת

פגיעה על ידי כף מלגזה כתאונת דרכים
העדרו של רישיון נהיגה עשוי לשלול קיומו של ביטוח ולשם כך יש להגיש לבית המשפט כראיה את פוליסת הביטוח שהוצאה

מהו כלי רכב מעורב בתאונת דרכים?
המעורבות של כלי הרכב נבחנת בשלב הראשון והשתתפותם נבחנת בשלב השני, דרך התנאים שבסעיף 3(ב), לרבות המגע

זכות החזרה של קרנית למתיר נהיגה
לקרנית יש זכות לחזור אל בעל הזכויות שהתיר נהיגה ללא רישיון שאין לו ביטוח וכך גם זכות לחזור אל מי שנהג ללא רישיון נהיגה

כיסוי חובה במכירת הרכב לתושב שטחים
טענת המבטחת שאילו ידעה שקונה הרכב הוא תושב הרשות, היא לא היתה מבטחת אותו עפ"י מדיניות החברה היא נימוק סביר

היעדר ביטוח למרות ביטול הפסילה
החלטת המדינה, וזיכוי המערער, אינם מהווים ראייה בגדרי התביעה האזרחית לאי ידיעת המערער ב"זמן אמת" על תיק התעבורה

מתי מסתיימת הנסיעה ברכב לילדה שנשכחה?
כאשר נפגע אדם בעת שהוא מצוי בתוך רכב החונה במקום מותר, הימצאותו שם, כשלעצמה, איננה שימוש ברכב מנועי

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[31]