אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

העליון: תעודת ביטוח החובה היתה מזויפת
לכל האמור יש להוסיף את התמיהות הקשות והמטרידות בשאלת זהות הנהג. לתובע לא היה באותה עת רשיון נהיגה בר-תוקף

הכנה לנסיעה מהווה שימוש ברכב
הפעולות לא נועדו לסיים את פעולת הפריקה אלא לחבר העגלה כדי להמשיך בנסיעה ובשלב זה לנסיעה -נפל ונחבל

פציעה בעת ירידה מהרכב היא תאונת דרכים
הפסיקה קובעת כי שעה שבפני בית המשפט לא מצוי פיתרון ברור וחד משמעי להגדרת האירוע, יועדף האירוע מקנה הפיצוי

הפסד השתכרות של בעל חברת הסעות
נוכח אי הבהירות לגבי הקשר הסיבתי בין הירידה בהכנסות העסק לבין הפגיעה בתאונה, עשה המחוזי מעין "מיצוע"

פריקה כשהרכב עומד אינה תאונת דרכים
טעינה ופריקה של מטען, כאשר הרכב עומד, אינה בגדר שימוש ברכב מנועי, גם אם מתקיים המבחן התחבורתי

פגיעה באירוע עברייני אינה תאונת דרכים
אין קשר סיבתי משפטי, יש לראות את האופנוע, לכל היותר, כזירה. המטען הוצמד במכוון לאופנוע הממולכד, שאינו האופנוע מבוטח

דחיית ערעור על עיכוב ביצוע פסק דין
לעניין מאזן הנוחות, לא מצאתי פגם באופן בו איזן בית משפט קמא בין צרכי המבקש לבין האינטרסים של המשיבה

העליון ביטל פסיקת המחוזי בתיק פלת"ד
עפ"י חוק הפלת"ד אין לתובע אפשרות להוכיח עניין שברפואה בדרך אחרת, על בה"מ לנהוג זהירות בדחיית עמדת המומחה שמינה

סטיה מחו"ד מומחה בית המשפט, אמתי?
הכלל אשר נקבע בדין הוא,כי בית המשפט לא יסטה ממסקנותיו של המומחה הרפואי אלא בהתקיים נסיבות מיוחדות

היעדר כיסוי ביטוחי בשל הסעת נוסעים בשכר
נקבע, כממצא שבעובדה, שב"עסק" היו מעורבים הן הנהג והן המבקש שהיה אמון על איסוף התיירים משדה התעופה

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[31]