אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

ניתן לסתור קביעה רפואית של המל"ל
יש מקום להתיר למבטחות להביא ראיות לסתור את קביעות הוועדות הרפואיות של המוסד בכל הנוגע לנכויותיו של הנפגע

דחיפה לרכב גרר היא שימוש ברכב פרטי
המדובר איפוא בפגיעה שאירעה בעת הדחיפה תוך כדי "שימוש" ברכב הפרטי שהרי דחיפתו של רכב כלולה בהגדרת שימוש

נטל ההוכחה לקיומה של תאונת דרכים
המנוח נמצא מת במכוניתו ללא סימני חבלה, וההתרשמות בזירת ההתרחשות הייתה כי נפטר שלא כתוצאה מת.ד.

פיצוי בחישוב שיעור נכות הקודמת לתאונה
הנפגעת ולא המבטחת, היתה אמורה להוכיח בביה"מ שחלק ניכר מהתגמולים שהיא מקבלת מהמל"ל אינו קשור לתאונה

פיצוי בנזיקין בהיעדר ביטוח חובה
המהירות השפיעה על מידת הפגיעה ועל שיעור נזקיו וכי לוּ היה נוסע במהירות החוקית היתה פגיעתו מתונה יותר

הנפגע לא הוכיח כי מדובר בתאונת דרכים
התיעוד הרפואי הראשוני ומסמכים מאוחרים יותר, אינם מסייעים לעדותו היחידה של התובע, אלא מקשים על קבלתה

משמעות פריקה וטעינה לפי חוק הפלת"ד
הכנסת מזוודה לתא המטען בנסיעה פרטית, ברכב פרטי, אינה מהווה 'טעינה', וגם סגירת הדלת אינה 'פעולת לוואי' לטעינה

חוסר תום לב המבטח עוצר את ההתיישנות
המבטחת נהגה בחוסר תום לב, כשהעלתה טענת התיישנות, לפי מצג שהציגה הוארכה התקופה עד לסיום ההליכים

ביטוח חובה תקף רק לאחר התשלום
יש בזאת איתות והוריה לרוכשי רכב לאוץ לבטח ולקבל תעודה חתומה בטרם יתניעו את הרכב. וזאת במבט צופה פני עתיד

השופטת ברקאי: איזה רכב פגע במנוח?
גם סימני הדם שנמצאו על המגן הימני של המשאית אינם יכולים לקשור ברמת הוכחה נדרשת את המשאית לתאונה

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[31]