אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

ניתן לערער על קביעת הנכות ע"י המל"ל
יש מקום לחדד ולהבהיר את הפסיקה הנוגעת להבאת ראיות לסתור במצב של טענה לשינוי במצב הרפואי (החמרה או הטבה)

האם המקרה תאונת דרכים או תאונת עבודה?
פריקה וטעינה הנעשות באמצעות ניצול הכוח המיכני של הרכב באות בגדרו של החוק אך רק אם הרכב לא שינה מייעודו המקורי

ההבדל בין הנושא הרפואי לבין השיקומי
קיים קושי בשרטוט קו הגבול בין נושאים שהם בתחום הרפואה לבין נושאים שבתחום השיקום התעסקותי שאינו שיקום רפואי

אחריות עו"ד לכישלון תביעת פלת"ד
כישלון תביעת הפלת"ד הוא כישלון משותף של עו"ד והנפגעת שלא הצליחו לשכנע את בה"מ שהנפגעת נכחה ברכב בעת התאונה

איסור פרסום שמות נפגעים בתאונת דרכים
שר המשפטים הקים וועדה, בראשות השופט בדימוס יצחק אנגלרד, לבחינת סוגיות בעניין פרסום פרטים מזהים בפס"ד ועוד

נהיגה ללא רשות, חבות בנזיקין ולא לפי פלת"ד
הנפגע ידע, על כך שהנהג שהסיע אותו באופנוע נוהג בו ללא רשות ועל כן הוא אינו זכאי לפיצוי על פי חוק הפלת"ד

התיישנות תביעת תחלוף של המוסד לביטוח לאומי
הזכות לתבוע מהמזיק תגמולים שהמל"ל שילם וישלם לניזוק עברה מהניזוק למל"ל ולכן מדובר בשתי עילות תביעה שונות

כיסוי המטען בברזנט הוא שימוש ברכב מנועי
השימוש שעשה הנפגע במשאית טרם נפילתו ממנה, נעשה במטרה לקדם את התכלית התחבורתית של המשאית

חלוקת הוצאות בין מבטחי רכב קל וכבד
ההוצאות שהוציאה לצורך ניהול תביעת העיזבון הן חלק מההוצאות שהוצאו לשם קביעת סכום הפיצויים ששולם

ניכוי כספי הפנסיה מפיצוי לפי חוק הפלת"ד
לפי רציונל זה, קרי, השבת מצבו של הניזוק לקדמותו, אין הצדקה שלא לנכות את סכום הצבירה מתוך הפיצוי המשולם

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[31]