אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

דחיית בירור תביעה לפי חוק הפלת"ד
לעמידה על המשך בירור התובענה ללא עיכוב נוסף עלול להיות "מחיר", אם ייקבע שהסירוב אינו מתיישב עם נטל הקטנת הנזק

הלכת חמאדה ועקרון ייחוד העילה
אין מחלוקת כי המחפר נשוא ענייננו אינו מהווה "רכב מנועי" או "רכב" כהגדרתו בחוק הפיצויים, ואינו יכול להיכנס בחוק הפלת"ד

ניתן לפסוק בניגוד לחוות דעת מומחה
לאחר שהוצגו למומחה העובדות לגבי השינוי בתפקוד המבוטח בעבודתו, הוא אישר שאכן הדברים שהוא שמע מפיו, אינם אמת

תוקף רישיון נהיגה זר של תושבת ארעית
תקנה 567 א' מתייחסת בברור ובמפורש לעולה חדש, אזרח ישראל או תושב קבע, אך אינה מאזכרת, מעמד של "תושב ארעי"

ניקוי חלונות עם מלגזה כתאונת דרכים
לא יהיה נכון לומר כי התאונה הייתה מתרחשת באותו אופן, אם בכלל, לו היה הניזוק עולה לגובה בטיפוס על סולם או פיגום

השפעתה של צלקת על כושר השתכרות
יש וצלקת כלל לא תפריע לתפקוד, יש ומיקום הצלקת יכול להשפיע על קידום, שינוי מקום עבודה או קבלה לעבודה

פריקת שקי חול אינה תאונת דרכים
החוק והפסיקה אינם מבחינים בין פריקת מטען אישי למטען מסחרי, כטענת ב"כ התובע, ואין לאבחן בין רכב פרטי לרכב מסחרי

מתי מחייבת קביעת הנכות ע"י המל"ל?
בקביעת נכותו ההמשיב הוועדה הרפואית לא נדרשה, להתייחס לשאלת הקשר הסיבתי שבין נכותו לבין תאונת הדרכים

נהג ללא רישיון, פגע ברכב, קרנית או מבטח
הקביעה לפיה מוצדק להחיל את החוק כאשר מדובר בהתהפכות של רכב במצב עמידה, להבדיל ממצב נסיעה, אינה מובנת מאליה

הפחתת פיצוי לנפגע ראש בתאונת דרכים
בית משפט קמא טעה בשיעור הנכות הרפואית והעמידה על 70%, וטעות זו הביאה לקביעת הנכות התפקודית באותו שיעור

[1-10]   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   [21-30]...[31]