אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

פסיקה: עיכוב בביצוע פסק דין עד לקבלת החלטה בערעור
השופט א' שהם: פסק דין, שעניינו סעד כספי, יעוכב רק במקרים חריגים, בהם הוכיח המבקש, באמצעות תשתית ראייתית מוצקה, כי לא יוכל להיפרע מן המשיב בגין נזקיו, היה וערעורו יתקבל

פסיקה: נדחתה תביעה לבג"צ למתן צו על תנאי נגד שר האוצר ואגוד חברות הביטוח
השופט עמית: העתירה מעוררת תחושת אי-נוחות. למעשה, העותרות מבקשות מבית המשפט הגבוה לצדק להכיר בזכותו של המבוטח לכזב ולהסתיר עובדות מפני חברות הביטוח

פסיקה: נפילה בעת נסיעה באוטובוס היא תאונת דרכים
השופט מאזן: נפילתו של התובע נבעה גם מהעובדה של נסיעת האוטובוס, כאשר תנועת האוטובוס, לרבות השינויים בתנועה זו, היוותה גורם ממשי לנפילה של התובע.

קביעת נכות לפי סעיף 6 ב בחוק הפלת"ד
במקרה הנדון התקיים החריג לפיו לא היו לפני הוועדה הרפואית עובדות רלוונטיות הנוגעות למצב הנפגע

פגיעה בשל התלקחות הרכב היא ת.ד.
המקרה עונה על הגדרת שימוש ברכב למטרות תחבורה ומתקיים קשר סיבתי בינו לבין נזקי הגוף

אחריותו של בעל רכב לפיצוי קרנית
בהישמט אותו יסוד (האשם), שבה הזכות לפיצוי על כנה, וכתמונת ראי, נשללת זכות החזרה של קרנית

שנתיים מאסר ופסילה על נהיגה בשכרות
האינטרס הציבורי העליון וחובת ביהמ"ש מחייבים להגן על בטחון המשתמשים בדרך מפניו של נהג עבריין

פגיעה בגב של מטפלת אינה תאונת דרכים
הפגיעה נגרמה בשל איבוד שיווי משקלו של הקשיש שמעד לכיוון המטפלת שניסתה למנוע את נפילתו

תוקף ביטולו של ביטוח רכב חובה ע"י המבוטח
השופט קבע, כי הפוליסה בוטלה בפועל מהרגע בו המבוטח החזיר את תעודת החובה למבטחת

כאשר נימוקי המחוזי שונים מהשלום
אף אם המחוזי הגיע למסקנות שונות מאלה של בית משפט השלום, אין זו עילה למתן רשות ערעור

[1-10]...[11-20]   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   [31]