אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

הוצאות שיקום ומשפט בביטוח חובה
בית המשפט העליון דחה את הערעורים וקבע, כי אינו מוצא מקום להתערב בממצאים ובקביעות של המחוזי

פנסיית שאירים לעומת הפנסיה של המנוחה
יש לצאת מנקודת הנחה שהמנוחה הייתה מקבלת את הפנסיה למשך מלוא תוחלת חייה, אך מביא בחשבון הסכום המשולם לאלמן

נדחתה העתירה לבג"צ נגד הפיקוח והפול
כידוע, מיצוי הליכים מקדמיים של פנייה לרשות הינו תנאי סף להיזקקות בית-משפט זה לעתירות כנגד גופים מינהליים וציבוריים

השנים האבודות לפני ואחרי הפרישה
נקבע, כי לאור השינוי בחוק ובפסיקה יש לפצות גם בשל אובדן ההכנסות בתקופה של "שנות גיל הזהב האבודות"

בית המשפט המחוזי: הקלנועית אינה רכב מנועי
הקלנועית נופלת בהגדרת כסא גלגלים בשל יעודה לניידות של נכים ובשל השימוש שנעשה בה גם בתוך דירה אן בניין

האם כיוון אנטנה מהווה תיקון דרך?
בית המשפט דחה את התביעה וקבע, כי האירוע הנדון, אינו מהווה תאונת דרכים לפי הגדרתה בחוק הפלת"ד

הביטוח החל על רכב החונה בחניה אסורה
בשל הסיכון שבחניה במקום אסור, הפיצוי ייעשה לפי ביטוח החובה של הנפגעת ולא של המונית שפגעה בה

שקידה לאיתור הנהג הפוגע כתנאי לפיצוי
העליון: בית המשפט יכיר בד"כ בחבותה של קרנית אם הוא משתכנע בתום-ליבו של הנפגע שפעל לאיתור הפוגע

תשלום פרמיות ביטוח חובה ללא חובת ביטוח
נקבע, כי אל-על אינה זכאית להחזר פרמיות חובה לנגררים שאינם מחויבי ביטוח הואיל והמבטחות היו בסיכון

מעילה בת-עוולה לא תצמח זכות תביעה- ב'
נראה, כי קיימת מחלוקת משפטית בסוגיה זו, ורצוי שהעליון יקבע הלכה מחייבת ויפה שעה אחת קודם

[1-10]...[11-20]   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   [31]