אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

שלמה חברה לביטוח

חברה באגוד חברות הביטוח

שלמה חברה לביטוח נמנית עם קבוצת שלמה החזקות בע"מ.


ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ, החלה לפעול כחברת ביטוח ביום 1 בינואר 2008, לאחר שקיבלה רישיון מבטח מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.


שלמה ביטוח היא חברת בוטיק הפועלת בתחום הביטוח האלמנטרי, ומצטיינת בזריזות, מתן פתרונות מהירים, יחס אישי ושירות מהשורה הראשונה ללקוחותיה ולסוכנים.

כחברה שחרתה על דגלה להיות חברת סוכנים מובילה, מפנה שלמה ביטוח משאבים מרובים לפיתוח וקידום הסוכנים שלה, ואף הובילה לפריצות דרך רבות בתפיסת סוכן הביטוח בישראל ומקומו בעולם הביטוח.

בעלת השליטה בחברה: עתליה שמלצר
יו"ר הדירקטוריון: רו"ח, ישראל פיקהולץ
מנכ"ל: אורי אומיד

הממונה על פניות הציבור: עו"ד חן יקואל- גבאי
ניתן ליצור קשר עמה בדרכים הבאות:
1. באמצעות הדואר האלקטרוני שכתובתו: ombudsman@shlomo-bit.co.il
2. באמצעות מכתב לכתובת: רח' היצירה 22, קריית אריה, פתח תקווה 49512
3. באמצעות הטלפון שמספרו: 03-7181485
4. באמצעות הפקס שמספרו: 03-5653470


לאתר החברה