אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: מי אחראי לדליפת דלק מתחת לרצפת הדירה
06/08/15
בכל הנוגע לתביעה שחברת דלק הגישה כנגד התובעים, בה הם נדרשו לשלם בגין הנפט שדלף לדירה, בטענה כי נפט זה סופק לה, הרי שאני מקבלת תביעה זו באופן חלקי בלבד. חברת דלק גילתה את הנזילה כאשר הצובר התרוקן, אך ראוי שיהיה לה מנגנון שיבדוק באופן קבוע אם יש חריגה בצריכת הנפט

פסיקה: הפיצוי המגיע בגין גניבה לפי פוליסה לביטוח תכולת דירה
04/08/15
תשלום פיצוי לפי ערך כינון בשל מקרה ביטוח מותנה בהקמה מחדש בידי המבוטח או תיקון או החלפה של הרכוש שאבד או ניזוק וזאת ללא שינויים באיכות ובסוג הרכוש בהשוואה לרכוש שאבד או ניזוק

פסיקה: בית עסק לתיקון סמרטפונים לא היה מבוטח כנגד סיכון פריצה
15/01/17
הרשם בכיר נדים מורני: לאור התוצאה שאליה הגעתי, אשר לפיה התובעת לא רכשה ביטוח מהנתבעת לנזקי גניבה ופריצה, אינני מוצא צורך להתייחס להיקף הנזק הנטען. לסיכום, ולאור כל האמור לעיל, אני מחליט שהתובעת רכשה מהנתבעת פוליסה שאין בה כיסוי לנזקי גניבה ופריצה

פסיקת המחוזי: סוכן הביטוח אינו אחראי לקביעת גבול אחריות בפוליסת רכוש אלא היועץ
10/01/17
השופטת חדוה וינבאום וולצקי: כפי שעלה מן העדויות יועץ הביטוח פעל כשלוח של התובעת ולשם כך נשכרו שירותיו. משכך כל פעולותיו ומצגיו מחייבים אותה מכוח דיני השליחות ואין היא רשאית לבוא בטרוניה בעניין זה אלא כלפי יועץ הביטוח אשר נבחר על ידה, לאור טענותיה הנ"ל

פסיקה: המבוטחת לא הוכיחה נזקים מעבר לסכום ששולם לה על ידי חברת הביטוח
19/12/16
השופט: אורי גולדקורן: לא ניתן לקבל את סכומי הנזק שפורטו בחוו"ד שמאי התובעת כמשקפים את הנזק האמיתי לפריטי התכולה בדירה, מאחר וחישוב הנזק נעשה על בסיס מידע שנמסר לשמאי, כפי שמצוין בחוות דעתו, מבלי שהייתה לו ידיעה עצמאית על ערכם

פסיקה: השופטת לא האמינה לגרסתו של מבוטח לגבי נסיבות הפריצה ודחתה את תביעתו
20/11/16
הרשמת הבכירה: ליאורה וינשטיין: אין חולק כי היתה פריצה וכי נגנבו דברים מבית התובע. אולם התובע, והוא לבדו, יודע מה נגנב, ואין מנוס מהתחושה כי הוא מנסה להתעשר על גבה של הנתבעת מהאירוע המצער... בשלב זה קיים חוסר אמון בדבריו ועל כן אין מנוס מדחיית תביעתו כולה

פסיקה: מי אחראי להיעדרו של ביטוח רכוש לדירה מושכרת?
13/10/16
השופטת נעם חת מקוב: ביטוח הנכס לא היה מקטין את נזקי השריפה, אלא רק מקל על גביית הפיצוי ועל כן נראה כי אינו רלוונטי לענייננו. אוסיף עוד, כי לנתבע הייתה מלוא האפשרות לדרוש את ביטוחה של הדירה על ידי התובעת והוא לא עשה כן ובמובן זה גם עליו מוטלת אחריות לכך שהדירה לא הייתה מבוטחת.

פסיקה: השפעה תוצאותיה של הפרת חובת הגילוי על תשלום תגמולי הביטוח
02/10/16
השופט משה תדמור-ברנשטיין: על מבטח הטוען לפטור מכוח סעיף 7(ג)(2), חל נטל הוכחה כבד יותר. הנתבעות היו צריכות להציג בפני בית המשפט, את שיקולי מדיניות החיתום שבשלם לא ניתן יהיה להתקשר בחוזה ביטוח עם התובעת, ולהציג בנוסף, ראיות ממשיות, המעידות על הסיכון הטמון בתובעת כמבוטחת

פסיקה: נוסח הפוליסה הוא הקובע לגבי תחולת הכיסוי הביטוחי
12/09/16
השופטת: אפרת אור- אליאס: התובעים לא הוכיחו קיומו של קשר סיבתי בין אי תשלום תגמולי הביטוח לבין הפסקת פעילות החברה. אבהיר גם, כבר עתה, כי אין ספק שאי תשלום תגמולי הביטוח יצר קושי בפעילות החברה, אולם אין די בהוכחת קושי. קושי אחד הוא והעדר יכולת להמשיך שני הוא

פסיקה: הנתבעת התרשלה אבל גם התובעת התרשלה בכך שלא עשתה ביטוח
07/09/16
הרשם הבכיר, ב' ריאד קודסי: התובעת אף היא התרשלה בכך שלא עשתה ביטוח לעסק שלה והסתמכה, כטענתה על הנתבעת. לעניין זה יובהר כי חברות מסוג הנתבעת אשר מספקת שירותי מוקד אינה בבחינה "חברת ביטוח" אלא מספקת שירותי מוקד וזהו שירות משלים פוליסת הביטוח ועניין זה הודגש לא פעם בפסיקה