אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלמחקרים בתמיכת קרן מחקרים לפי נושאים שפורסמו עד שנת 2014

המחקרים מסווגים לפי נושאים

 

 

 

                        

Index.asp?CategoryID=506&ArticleID=3453                    Index.asp?CategoryID=507&ArticleID=3455

 

 

           Index.asp?CategoryID=508&ArticleID=3456                      Index.asp?CategoryID=509&ArticleID=3454