אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלחדווה ונונו, מרכזת קרן מחקרים בענייני ביטוח שליד אגוד חברות הביטוח

חדווה ונונו מרכזת קרן מחקרים בענייני ביטוח שליד אגוד חברות הביטוח, משמשת גם כמנהלת פרויקטים מיוחדים מטעם אגוד חברות הביטוח והתאחדות חברות לביטוח חיים
 

חדוה ונונו, מרכזת קרן מחקרים שליד אגוד חברות הביטוחחדווה החלה עבודתה באיגוד בשנת 2003 ושימשה לאורך השנים בתפקידים שונים, ביניהם, אחראית ומפקחת על מוסד הבוררות לתביעות שיבוב בענף ביטוח רכב מטעם איגוד חברות הביטוח, מנהלת הכנס השנתי הבינלאומי למבטחי משנה – Tel-Aviv Re, אחראית על סיוע באיתור פוליסות ביטוח חיים ע"ש מנוחים עבור שארי בשרם, רשמת פרוטוקולים ועוד.

באפריל 2015 התמנתה חדווה ונונו למרכזת קרן מחקרים בענייני ביטוח שליד אגוד חברות הביטוח. והיא משמשת גם  כמנהלת פרויקטים מיוחדים מטעם אגוד חברות הביטוח והתאחדות חברות לביטוח חיים.

חדווה בוגרת תואר ראשון בחינוך בהתמחות ביולוגיה, שימשה בעברה מורה מחנכת בבית ספר "גבריאלי-הכרמל" בתל אביב, מדריכה מקצועית ומדריכה פדגוגית בית ספרית.