אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ

הנהלת מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ

פעילות לשירות הציבור - מידע על היסטוריית תביעות בגין נזקי רכוש לכלי רכב מבוטחים