אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות
לפרטים נוספים
ד"ר גיא רוטקופף, מנכ"ל אגוד חברות הביטוח: מצופה שמדינה שכופה על השוק הפרטי מכירה של נכסים, תעשה צעדים או לפחות תאפשר את התנאים לביצוע מיטבי של הוראות החוק, תוך שמירה על עניינם של המעורבים
לפרטים נוספים
 
השופטת: לימור ביבי: העדרו של מסמך המעיד על רצונו של המבוטח בשינוי תנאי הביטוח על דרך הארכתו, מצביע ביתר שאת על כך שלא התבקש שינוי כאמור, במיוחד בנסיבות בהן הוצג בפני בית המשפט מסמך משנת 1994, המלמד על כך שמקום בו ביקש המנוח לשנות את תנאי הביטוח האחרים (ולא את תקופת הביטוח), הרי שעשה כן בכתב
לפרטים נוספים
 
השופט אלעזר נחלון: המשיבה נהגה בהתאם לזכויותיה בכך שפרעה את יתרת חובו של המבקש באמצעות פדיון חוזי הביטוח וזקיפת סכומי החיסכון שעמדו לרשותו על חשבון יתרת החוב. פעולה זו הייתה בהתאם להסכמים התקפים בין הצדדים
לפרטים נוספים
 
ד"ר גיא רוטקופף, מנכ"ל איגוד חברות הביטוח והתאחדות חברות לביטוח חיים, אמר, כי הוא סבור ששיתוף הפעולה בין האיגוד לבין ארגון ה-OECD יוכל לקדם ולפתור סוגיות מעולם הביטוח הן בישראל והן בעולם
לפרטים נוספים
 
העלייה בניסיונות ההונאה נובעת בחלקה כתוצאה מהמאבק של ממשלת בריטניה נגד התופעה של הגשת תביעות כוזבות בגין "צליפת שוט" במטרה להונות את חברות הביטוח, וצמצום הכיסוי להוצאות משפטיות בגין תביעות עקב תאונות דרכים
לפרטים נוספים
 
נאום הברכה של מנכ"ל אגוד חברות הביטוח בכנס אלמנטאר 2016
ד"ר גיא רוטקופף, מנכ"ל אגוד חברות הביטוח: מצופה שמדינה שכופה על השוק הפרטי מכירה של נכסים, תעשה צעדים או לפחות תאפשר את התנאים לביצוע מיטבי של הוראות החוק, תוך שמירה על עניינם של המעורבים

לפרטים נוספים

פסיקה: בית המשפט קיבל את עמדתה של חברת הביטוח לגבי מועד סיומה של תקופת הביטוח

השופטת: לימור ביבי: העדרו של מסמך המעיד על רצונו של המבוטח בשינוי תנאי הביטוח על דרך הארכתו, מצביע ביתר שאת על כך שלא התבקש שינוי כאמור, במיוחד בנסיבות בהן הוצג בפני בית המשפט מסמך משנת 1994, המלמד על כך שמקום בו ביקש המנוח לשנות את תנאי הביטוח האחרים (ולא את תקופת הביטוח), הרי שעשה כן בכתב

לפרטים נוספים

פסיקה: נדחתה תביעתו של מבוטח שלא עמד בפירעון הלוואות לחברת הביטוח

השופט אלעזר נחלון: המשיבה נהגה בהתאם לזכויותיה בכך שפרעה את יתרת חובו של המבקש באמצעות פדיון חוזי הביטוח וזקיפת סכומי החיסכון שעמדו לרשותו על חשבון יתרת החוב. פעולה זו הייתה בהתאם להסכמים התקפים בין הצדדים

לפרטים נוספים

מנכ"ל איגוד חברות הביטוח, נפגש עם חברי הצוות המקצועי בתחום הביטוח והפנסיה בארגון ה-OECD

ד"ר רוטקופף אמר, כי הואי סבור ששיתוף הפעולה בין האיגוד לבין ארגון ה-OECD יוכל לקדם ולפתור סוגיות מעולם הביטוח הן בישראל והן בעולם

לפרטים נוספים