חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

התיישנות - Prescription

מונח הקשור בתביעות המוגשות בבתי משפט כנגד חברות ביטוח – חל בכל ענפי הביטוח - בהגשת תביעות לבית משפט  יש לשים לב לתקופת ההתיישנות שנקבעה לאותו סוג של ביטוח. בית המשפט לא ידון בתביעה אשר הוגשה לבית המשפט לאחר תום תקופת ההתיישנות. תקופות ההתיישנות כנגד המבטחים בישראל לפי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981, הן:

בביטוח רכוש (למעט פוליסות לביטוח ימי או אווירי), חיים ותאונות אישיות - תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח, היא שלוש שנים מהיום שקרה המקרה המבוטח.

בביטוח אחריות חוקית – תביעת המבוטח כלפי חברת הביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה על-פי החוק תביעתו של הצד השלישי (הנפגע) כלפי המבוטח. כלומר כל עוד הנפגע זכאי להגיש תביעה כנגד המבוטח בבית-המשפט באפשרות המבוטח לתבוע את חברת הביטוח לשלם לנפגע לפי ביטוח האחריות שבידו בהתאם לסכומיו, תנאיו ומגבלותיו וזאת בכפוף לחובתו של המבוטח להודיע למבטח על התביעה כנגדו בהקדם האפשרי.

בפוליסות אשר חוק הביטוח אינו חל לגביהן (כמו למשל ביטוח ימי ופוליסות שנערכו לפני כניסת חוק חוזה הביטוח לתוקפו), תקופת ההתיישנות עשויה להיות שונה.

מקור: מילון "על ביטוח"


ראו גם:

עוד בנושא התיישנות באתר:

התיישנות בתביעת מבטחים ברכב קל-כבד

התיישנות בתביעת מבטחים בשל ביטוח כפל

התיישנות בביטוח תאונות אישיות

תחילת מניינה של התיישנות

עבור לתוכן העמוד