חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

נזק ראשון - First loss

מונח בביטוחי רכוש - ויתור מראש על הפחתת תגמולי ביטוח בשל ביטוח חסר בביטוח רכוש. המבטח והמבוטח מסכימים מראש לבטח רכוש בסכום הנמוך מתוך הערכה שלא יכול להיגרם  נזק לכל הרכוש במקרה אחד. סכום הביטוח לנזק ראשון מהווה את גבול אחריותו של המבטח אולם בנזק חלקי לא ינוכה, כאמור, ביטוח חסר. אם דמי הביטוח מחושבים לפי מלוא ערך הרכוש נקבע לפעמים כי יחושב ביטוח חסר אם ערך הרכוש בפועל עולה על הבסיס עליו חושבו סכומי הביטוח לפי היחס שביניהם. ביטוח על בסיס נזק ראשון יכול להיקבע לסוג מסוים של רכוש, למשל: חפצי עובדים או לסיכון מסוים, למשל פריצה.

מקור: מילון "על ביטוח"

 

עבור לתוכן העמוד