חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ערך כינון - Reinstatement Value

מונח בביטוחי רכוש – חדש תמורת ישן - במקרה זה אין מנכים את שיעור הבלאי מתגמולי הביטוח בתנאי שהמבוטח עומד בתנאי הכינון. בביטוח רכוש לפי ערך כינון, מקבל המוטב במקרה של נזק ערכו של רכוש חדש במקום ישן. התנאי לכך הוא קביעת סכומי הביטוח לפי ערכו של הרכוש כחדש ותיקון או החלפה בחדש של הרכוש שניזוק בתוך התקופה שנקבעה לכך בתנאי הפוליסה. הרכוש המוחלף יהיה מאותם סוג וטיב של הרכוש הניזוק. אם החידוש או ההחלפה לא יבוצעו, תשלם חברת הביטוח תגמולי ביטוח לפי ערך שיפוי (ישן תמורת ישן).

מקור: מילון "על ביטוח"

 

עבור לתוכן העמוד