חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח אחריות חוקית (ביטוח חבות) - Liability Insurance

מושג בביטוח חבויות - ביטוח אחריותו של המבוטח בנזיקין אזרחי כלפי צד שלישי (התובע) בשל מקרה שקרה בתקופת הביטוח בגובה גבול אחריותה של חברת הביטוח הנקובה בפוליסה. הפוליסות לביטוח אחריות חוקית הן: ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, ביטוח חבות המעבידים, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות המוצר, ביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה.  

ביטוח אחריות חוקית  ניתן לרכוש כפוליסה נפרדת או כפרק במסגרת הביטוחים השונים כמו: ביטוח דירה, רכב רכוש, ציוד מכני הנדסי, עבודות קבלניות וביטוח עסק.

מקור: מילון "על ביטוח"

עבור לתוכן העמוד