חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אודות ההתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ

התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות
התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית (שלא למטרות רווח) הרשומה אצל רשם החברות.

 

הרוב המכריע של המבטחים הפועלים בישראל בענף ביטוח חיים, חברים בהתאחדות. כל מבטח שיש לו רשיון ביטוח בענף ביטוח החיים רשאי להצטרף כחבר בהתאחדות.

 

פעילות ההתאחדות ממומנת באמצעות דמי חבר שמשלמים המבטחים החברים בהתאחדות.

ההתאחדות הוקמה בשנת 1957 במטרה לבצע השקעות משותפות צמודות מדד (תחילה בחברת החשמל ולאחר מכן באוצר המדינה) כדי שחברות הביטוח תהינה מסוגלות להנפיק פוליסות ביטוח חיים מבטיחות תשואה מוצמדת.

 

המטרות העיקריות של ההתאחדות הן:

  • לייצג את המבטחים כלפי מדינת ישראל ביחס להסכמי ההשקעות באגרות חוב ייעודיות (רלוונטי לפוליסות שהונפקו עד 1.1.92, כולל פרמיות שוטפות הנגבות במסגרת פוליסות אלו).
  • לייצג את המבטחים בפני המפקח על הביטוח ויתר הרשויות במדינה, לרבות משרדי הממשלה, הכנסת, רשויות ציבוריות ומוסדות ציבוריים – וכן לשמש נציגות של המבטחים לפניות של הרשויות והמוסדות האמורים. הכל ככל הנוגע לביטוחי החיים.
  • לטפל בענייני חקיקה הקשורים לביטוח החיים או שיש להם השלכה על ענף ביטוח החיים.
  • לייצג את ענף הביטוח בפני התקשורת והציבור בעניינים הקשורים לביטוח החיים.
  • לייצג את ענף ביטוח החיים בהתקשרויות ענפיות, בכפוף להיתרים הנדרשים עפ"י הדין.

יו"ר ההתאחדות הוא מר יאיר המבורגר.

 

מנכ"ל ההתאחדות, ד"ר גיא רוטקופף, אחראי לניהול השוטף של ההתאחדות, בכפוף למדיניות שקבעה הנהלת ההתאחדות ובהתאם להנחיותיה.

לצד המנכ"ל פועלים: עו"ד גיל סלומון, סמנכ"ל רגולציה ותקשורת, עו"ד יעל לרנר פירסט, סמנכ"לית וראש תחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח, רו"ח (עו"ד) יואב ענתבי, סמנכ"ל ביטוח אלמנטרי וחשבות, וכן הדוברת, רעות ויסברג.


הנהלת ההתאחדות והוועדות המקצועיות פועלות בליווי יעוץ משפטי של עו"ד יוסי הלוי.

מנהלת לשכת מנכ"ל ההתאחדות והאגוד, מנהלת האדמיניסטרציה ומזכירת ההתאחדות והאגוד, הגב' חוה שרעבי.

הפעילות לצורך גיבוש עמדות מול רשויות השלטון נעשית, בדרך כלל, באמצעות וועדות מקצועיות אשר מביאות את המלצותיהן בפני הנהלת ההתאחדות (אם הדבר נדרש לאור העניין).

 

משרד רואי החשבון המלווה את ההתאחדות הוא משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY).


יועץ המס של ההתאחדות הוא ד"ר אלי גילבאי.

כתובת ההתאחדות: רח' ז'בוטינסקי 7, מגדלי משה אביב, קומה 14 רמת - גן 5252007

טלפון: 03-5677324/7

 

עבור לתוכן העמוד