חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מוסדות ההתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ

האסיפה הכללית
הנהלת ההתאחדות (דירקטוריון החברה)

האסיפה הכללית – האסיפה הכללית מורכבת מנציגים של כל המבטחים החברים בהתאחדות. האסיפה הכללית מתכנסת לפחות אחת לשנה, לצורך דיון וקבלת החלטות בהתאם לסמכויותיה הסטטוטוריות לפי חוק החברות. בין הנושאים המובאים לאישורה של האסיפה הכללית: בחירת הנהלת ההתאחדות, דוח ההנהלה, דוחות כספיים שנתיים, מינוי רואי חשבון ומבקרים.

הנהלת ההתאחדות -  הנהלת ההתאחדות מורכבת מ- 11 חברים המכהנים כנושאי משרה במבטחים החברים בהתאחדות. בסמוך לסיום האסיפה הכללית השנתית, בוחרת הנהלת ההתאחדות ביו"ר ההנהלה, אשר גם נושא בתואר יו"ר ההתאחדות.

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד