חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטול פוליסת ביטוח ע" אחד המבוטחים

רק ביום שלאחר האירוע "נזכר" סוכן הביטוח לשלוח פרטי כרטיס האשראי ולבקש לשלם את הפרמיה

 

הפ (ת"א) 3627-03-11  גלידי סוכנויות בע"מ נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 

בית המשפט: השלום בתל אביב - יפו

 

פסק הדין ניתן ביום: 11/10/2011

 

על ידי כבוד השופטת: נועה גרוסמן

 

ענינו של פסק הדין: האם על בית המשפט לקבל את המרצת הפתיחה למתן פסק דין הצהרתי, הקובע כי במועד אירוע הנזק הייתה פוליסת הביטוח של המבוטחת בתוקף.

 

רקע: מדובר בפוליסה לביטוח עסק המכסה מספר מבוטחים ובהם המבוטחת וסוכנות הביטוח. בפוליסה נקבע, כי ביטול הפוליסה על ידי אחד המבוטחים לא יפגע בכיסוי הביטוחי של יתר המבוטחים.

 

בית המשפט נדרש להכריע בסוגיות הבאות:

א.     האם אכן ביטל מנהל סוכנות הביטוח את הפוליסה?

ב.      האם הביטול תקף לגבי כל החברות המבוטחות?

ג.       האם היה על חברת הביטוח להודיע לבנק המשעבד על ביטול הפוליסה?

 

בית המשפט דחה את התביעה

 

מתוך פסק הדין:

"המבקשת לא שילמה את דמי הפרמיה עבור שנת 2009 בגין פוליסה זו, כך שבמועד קרות אירוע הפריצה, לא היו כלל החברות תחת כיסוי ביטוחי, ורק ביום לאחר קרות האירוע הביטוחי, "נזכר" מר ידין לשלוח את פרטי כרטיס האשראי ולבקש לשלם את הפרמיה.

שני הצדדים מאשרים קיומם של מגעים ומשלוח נציג המשיבה לבית העסק.

המבקשת לא הכחישה טענת המשיבה כי לא אפשרה לשמאי מטעמה להיכנס לשטח בית העסק.

כן מאשרים הצדדים העלאת הדרישה, מצד המשיבה, להצבתו של שומר בבית העסק.

דרישה זו לא קוימה בסופו של יום.

כן מאשרת המבקשת משלוח הודעת הביטול לפוליסה.

טענות המבקשת מסתכמות בכך שמסמך הביטול נחתם תחת לחץ, וכשמר ידין שרוי במצב נפשי רעוע.

....

סיכומו של דבר, אני קובעת כי טופס הביטול נחתם מתוך רצונו החופשי של מר ידין, ולא תחת הפעלת לחץ, ולאחר שהוברר עמו כי אכן הוא חפץ לבטל הפוליסה, ומתוך הבנתו את משמעות החתימה על הטופס."

 

"מצינו אם כן, כי מדובר בפוליסה לביטוח מספר חברות, אשר הינן בבעלותו ובניהולו של מר ידין, והמצויות באותה כתובת.

הפוליסה אינה קובעת, בניגוד לטענת מר ידין, כי קיימת אפשרות לביטולה החלקית.

המשיבה הציגה טופס ביטול, המציין מספר הפוליסה האמורה, והמבקש לבטלה ואינו מחריג הביטול לחברה מסוימת בלבד.

 

אשר על כן, טענת המבקשת בדבר ביטול הפוליסה כלפי החב' הישראלית למובילים, לא נתמכה בראיה כלשהי והיא מנוגדת לחלוטין לתצהירי המשיבה ולכתב הביטול אשר הוצג בפני.

 

המבקשת לא הציגה מסמך כלשהו, הסותר את טופס הביטול והמשתמע ממנו – ביטול הפוליסה כולה, כלפי כל המבוטחים, ומשכך יש לדחות טענתה.

משכך, אני קובעת כי טופס הביטול מבטל הפוליסה בכללותה ודהיינו – אף כלפי המבקשת."

 

"המבקשת ביקשה להיתלות בטענה כי המשיבה לא שלחה הודעה בדבר ביטול הפוליסה לבנק המשעבד.

לטענתה, יש בכך כדי לאיין טופס הביטול ולהוביל לקביעה כי הפוליסה עודנה בתוקף.

טענה זו של המבקשת, בדבר אי משלוח ההודעה, לא נתמכה בראיה כלשהי.

המבקשת לא הגישה תצהיר של נציג הבנק ולא הגישה כל ראיה אחרת כי הבנק לא ידע כי הפוליסה בוטלה על ידי מר ידין."

 

 

עבור לתוכן העמוד