חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כיסוי ביטוח אחריות מקצועית של עירייה

ייצוג משפטי לאורך שנתיים אינו יכול להעניק כיסוי ביטוחי יש מאין. הנתבעת נהנתה שנים מייצוג משפטי שלא גרם לה נזק

 

 

 

 

תא (מרכז) 21716-11-12‏ ‏ שמעון שטרית נ' עירית חולון ואח'

 

בית המשפט: המחוזי מרכז-לוד

 

פסק הדין ניתן ביום: 23/11/2014

 

על ידי כב' השופט: אבישי זבולון

 

עניינו הביטוחי של פסק הדין: האם יש לחייב את חברת הביטוח שביטחה רשות מקומית בביטוח אחריות מקצועית לשפות אותה בשל אחריותה, ככל שתקבע, לפצות תושב העיר בגין  נזקים שגרמה לו בהטלת שעבודים על 4 חנויות שבבעלותו?

 

 

רקע: מייצג חברת הביטוח טען, כי כתב התביעה המתוקן שהוגש חשף כי לעיריה היתה ידיעה מוקדמת אודות כוונת התובע להגיש נגדה תביעה בגין האירועים שפורטו בתביעה ואשר קדמו לתחילת הכיסוי הביטוחי.

 

בית המשפט דחה את הודעת צד ג' שהגישה העירייה נגד חברת הביטוח

 

מתוך פסק הדין:

 

"למקרה שתחויב בגין הנזקים הנטענים בתביעה, שלחה הנתבעת הודעה לצד שלישי לאיילון חברה לביטוח ("המבטחת"). המבטחת מנתה את משרד עו"ד ראובינוף לייצג את העיריה, וכך היה במשך כשנתיים. לאחר כשנתיים התפטר עו"ד ראובינוף מייצוג, בטענה שכתב התביעה המתוקן שהוגש חשף כי לעיריה היתה ידיעה מוקדמת אודות כוונת התובע להגיש נגדה תביעה בגין האירועים שפורטו בתביעה ואשר קדמו לתחילת הכיסוי הביטוחי (אשר החל בשנת 2007). לטענה זו השיבה העיריה כי לא היתה יכולה לצפות את הגשת התביעה, והוסיפה כי המבטחת מנועה מלטעון להיעדר כיסוי ביטוחי לאחר שנתיים שבהן נטלה על עצמה את ייצוג העיריה. לדידה, לא היו בכתב התביעה המתוקן נתונים חדשים שלא היו ידועים למבטחת עוד מכתב התביעה המקורי.

 

בקשר לטענות אלו הגישו שני הצדדים חומר דל למדי. הפוליסה הרלוונטית לא צורפה, והצדדים לא התיחסו לסוגיות מרכזיות בנושא. כך, העיריה לא התייחסה לשאלה אם אכן בנסיבות ידיעה מוקדמת בדבר אפשרות תביעה תגרור היעדר כיסוי ביטוחי. העיריה לא חלקה על עמדת המבטחת בענין זה. אולם גוף ציבורי כגון העיריה בוודאי "זוכה" לאיומים בנקיטת הליכים השכם וערב. כלום ניתן לצפות כי העיריה תדווח על כל מקרה שכזה לפני שתתקשר בחוזה ביטוח? ועוד נעדרה התיחסות לשאלה האם הפוליסה מכסה פיצוי ללא הוכחת נזק מכח חוק איסור לשון הרע.

 

במחלוקת שבין הצדדים, כפי שהונחה על ידם, דעתי כדעת המבטחת:

 

העיריה לא חלקה על כך שפוליסת האחריות המקצועית שלה מחריגה את נושא התביעה בהנחה שהיתה לה ידיעה מוקדמת כי הוא עלול להוביל לתביעה. טענותיה היו כי לא יכולה היתה לצפות את הגשת התביעה בפועל; וכי המבטחת מנועה מלהעלות את הטענה, לאחר שהעניקה לנתבעת הגנה במשך שנים.

 

אך העיריה ידעה מראש כי בכוונת התובע לתבוע. עיון בכתב התביעה המקורי מעלה כבר בו ידיעה מוקדמת של הנתבעת: בנספח י"א לכתב התביעה המקורי – מכתב שהפנה התובע ביום 27.7.2006 אל העיריה (ונושא חותמת נתקבל) – כותב התובע מפורשות כי בדעתו לתבוע את הנתבעת בגין נזקים שהיא גורמת לו בשל הליכי הגבייה (סעיפים 7 ו- 10 בנספח י"א). חרף האמור, המבטחת ייצגה את הנתבעת במשך שנתיים ורק בעת הגשת כתב התביעה המתוקן טענה כי נחשפה בפניה ידיעתה המוקדמת של העיריה ומשום כך נשלל הכיסוי הביטוחי. רב הנסתר על הגלוי בהקשר זה, שהרי כאמור לא חל כל שינוי נסיבות בין כתב התביעה המקורי למתוקן.

 

עם זאת, ייצוג משפטי לאורך שנתיים אינו יכול להעניק כיסוי ביטוחי יש מאין. הנתבעת נהנתה לאורך שנתיים מייצוג משפטי שלא היתה אמורה לזכות בו, ובכך לא רק שלא נגרם לה נזק, אלא יתכן שנחסכו ממנה הוצאות משפטיות.

 

לאור כל האמור לעיל, ההודעה לצד ג' נדחית."

 

עבור לתוכן העמוד