חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כיסוי תכשיטים לפי הפוליסה לביטוח דירה

בית המשפט דחה את התביעה נגד חברת הביטוח וקבע, כי הפוליסה ברורה ואינה כוללת כיסוי ביטוחי לתכשיטים ע"פי רשימה. המבוטח חויב בתשלום הוצאות בסך 7,500 ש"ח

ת א    049662/04

שרה אשכנזי ושמואל אשכנזי נ ג ד הפניקס

בית משפט: השלום תל-אביב - יפו

פסק הדין ניתן ביום:  1/04/2007 על ידי כב' השופטת חנה פלינר

עניינו של פסק הדין: זכאות המבוטחים (התובעים) לפיצוי בגין גניבת התכשיטים כאשר המבוטחים טוענים שעל חברת הביטוח לפצותם בעבור מלוא ערך התכשיטים שנגנבו, טוענת חברת הביטוח (הנתבעת) בהיעדר פירוט שווים ברשימה המצורפת לפוליסה ,להגבלת פיצוי לתכשיטים ל- 10% משווי התכולה וכיסוי מקסימלי לפריט 2%, בהתאם להוראות הפוליסה התקנית (פיצוי אשר שולם)

 

השאלות שנבחנו ע"י בית המשפט:

1. טענת המבוטחים לרשלנות וחוסר תום הלב מצד חברת הביטוח בעצם דחיית התביעה.

2. פרשנות חוזה ביטוח.

3. האם היה על חברת הביטוח ל"הבליט" את ה"סייג" בכל הקשור למגבלת הכיסוי לתכשיטים?

4. איזה פוליסה התבקשה על ידי המבוטחים?

5. האם היתה רשלנות בייעוץ בעת עריכת הפוליסות והאם הוכחה?

6. האם יש לזקוף רשלנות ישירה לחובת חברת הביטוח?

7. האם קיימת הודאה של הסוכן שהפוליסה כללה ו/או אמורה היתה לכלול כיסוי מלא לתכשיטים?

9. האם המבוטחים הוכיחו את גובה הנזק?

ציטוט פסיקה: "פוליסת ביטוח היא, בראש ובראשונה, חוזה. תכליתו של חוזה מגלמת את המטרות, היעדים, האינטרסים והתוכנית שהצדדים ביקשו להגשים ביחד, ובהעדר נתונים מספיקים על אומד דעתם הסובייקטיבי, או בהתקיימותו של קושי ממשי לחלצו, ניתן לפנות לתכלית האובייקטיבית של החוזה, ולנסות לאתר את המטרות והאינטרסים שחוזה מאותו סוג או מאותו טיפוס נועד להגשים (ראו, למשל, ע"א 9803/01 תחנת שירות רמת גן בע"מ נ' סונות ישראל בע"מ, פ"ד נח (3) 105, פסקה 7 (2004)). ראו גם את דברי כב' השופט ריבלין בע"א 2553/01 ארגון מגדלי ירקות נ' מדינת ישראל, דינים עליון, ע', 660 (2005), שלפיהם יש לאתר את אותה פרשנות שמגשימה את תכלית החוזה, שאף יוצקת לתוכו הגיון כלכלי (פסקאות 11, 14 לחוות דעתו). כב' הנשיא ברק מוסיף, כי כאשר טקסט חוזי "סובל" מספר פירושים אפשריים, יש להתחקות אחר תכלית החוזה; אם לא ניתן לחלץ תכלית סובייקטיבית משותפת, יש לעבור לבחינה אובייקטיבית, שתהא צודקת, יעילה, סבירה והגיונית (פסקאות 10, 14 לחוות דעתו)." ראה פסק דינו של כב' השופט זמיר, תא (ת"א) 25253/03 ביתא יהלומים בע"מ נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ, מיום 26.3.07, פורסם במאגר נבו."

החלטה: התביעה נגד חברת הביטוח נדחתה מהנימוקים הבאים :

הפוליסה ברורה ואינה כוללת כיסוי ביטוחי לתכשיטים על פי רשימה, הוכח שחברת הביטוח שילמה את תגמולי הביטוח המגיעים לפי הפוליסה ולא הוכח שהמבוטחים הזמינו מוצר אחר מזה שקיבלו, לא הוכח שחברת הביטוח התרשלה בעת כריתת חוזה הביטוח, הוכח שהמבוטחים  קיבלו העתקי הפוליסות לידיהם, ולא דרשו את תיקון או גם עידכון הסכומים ו/או העבירו לחברת הביטוח את הערכת התכשיטים שברשותם.

המבוטחים חויבו לשלם לחברת הביטוח הוצאות משפט בסך 7,500 ש"ח, בתוספת מע"מ.

 

עבור לתוכן העמוד