חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כיסוי חובה לשימוש ברכב של נוהג ברשות

בית המשפט העליון פסק, כי מעמדו של מורשה לנהוג ברכב לעניין הכיסוי הביטוחי הוא כחליפו של בעל הפוליסה לכל דבר ועניין ולפיכך מכוסה שימוש למטרת עסקו של הנוהג ברשות

 

ע"א  11081/02  וערעור שכנגד

דולב חברה לביטוח בע"מ אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ נגד סיגלית קדוש ואח'

בית משפט: בית המשפט העליון  

פסק הדין ניתן  ביום: 26,6,2007

על ידי כב' השופטים:  הנשיאה ד' ביניש,  המשנה לנשיאה א' ריבלין, השופטת א' פרוקצ'יה, השופט א' א' לוי,  השופט א' גרוניס, השופטת מ' נאור, השופטת ע' ארבל            

עניינו של פסק הדין: האם ביטוח רכב חובה מכסה שימוש למטרת עסקו של המשתמש ברשות שאינו בעל הפוליסה?

 

לפי הפוליסה הנדונה: הגדרת בני האדם הרשאים לנהוג ברכב,  פי ביטוח חובה לרכב, הכוללת במקרה הנדון את בעל הפוליסה, בני אדם ששמותיהם נקובים בתעודת הביטוח או בפוליסה, וכן כל אדם הנוהג לפי פקודת בעל הפוליסה או ברשותו, ברשימת השימושים המותרים נכלל שימוש למטרות עסקו או מקצועו של בעל הפוליסה.

נסיבות התאונה: הנפגע, נהג ברשות, שאינו בעל הפוליסה עשה ברכב שימוש למטרות עסקו שלו ולא למטרת עסקו של בעל הפוליסה.

הנקודות שנבחנו על ידי בית המשפט העליון בפסק הדין המשתרע על פני 61 עמודים:

 1. פרשנות חוזה הביטוח
 2.  מקומה של התנייה החוזית בהסדרי החקיקה ובפרקטיקה הביטוחית
 3.  הגבלות כיסוי ביטוחי שאין להן תוקף על-פי סעיף 15 לפקודת הביטוח
 4. המשמעות הלשונית של התנייה החוזית נשוא המחלוקת.
 5.  פרשנות על-פי תכלית
 6. התכלית הסובייקטיבית - אומד דעת הצדדים לחוזה הביטוח - לשון התעודה, הצעת הביטוח, ונסיבות הכריתה 
 7. התכלית האובייקטיבית של חוזה הביטוח
 8. ההסדרים הנורמטיביים של פיצוי לנפגעי תאונות דרכים וחובת ביטוח מפני נזקי גוף בתאונת דרכים, והשלכתם על הפרשנות התכליתית של התנייה החוזית 
 9. חובות מיוחדות של מבטח להבטיח יחסי הוגנות ואחריות כלפי המבוטח 
 10. חובת תום הלב של המבטח, חובת הגילוי וחובת ההבלטה של הגבלות על כיסוי ביטוחי-
 11. חובה סטטוטורית להבליט הגבלות
 12. דוקטרינת הציפיות הסבירות של המבוטח
 13. פרשנות תכליתית מצרה של תניות פטור בביטוחתניות פטור בראי החוזה האחיד -  חוזה הביטוח הוא חוזה אחיד, והוראות חוק החוזים האחידים חלות עליו.
 14. היקף הסיכון הביטוחי כאמת מידה לפרשנות תניית פטור
 15. השלכות מעשיות של שלילת כיסוי ביטוחי מהמורשה הנוהג למטרות עסקו
 16. הגישה בארצות-הברית
 17. הלכה פסוקה קודמת-  הפסיקה בעבר הכירה במספר מקרים בתוקפן המשפטי של תניות חוזיות הדומות לענייננו, ופירשה אותן כשוללות כיסוי ביטוחי בגין שימוש ברכב על-ידי מורשה לצורך עיסוקו.
 18. מצב רצוי: הסדר בחקיקה או בנוהלי פיקוח-   יוער בהקשר זה, מעבר לנדרש: נושא ערעור זה, על רקע משמעותו הכללית והשלכותיו הנרחבות על מרבית ציבור הנהגים במדינה, ראוי לו שימצא הסדר נאות במסגרת חקיקתית או במסגרת הסדרי הפיקוח על תחום ביטוח החובה מפני נזקי גוף בתאונות דרכים. י
 19. מניעות חברת הביטוח מהסתמכות על סייגים להיקף הכיסוי הביטוחי שלא הובלטו כראוי-  קו הניתוח העיקרי שנקטנו בו לבחינת משמעותה של התנייה החוזית בסעיף 22 לפוליסה התמקד בהתחקות אחר פרשנותה החוזית של התנייה כדי להגדיר באמצעותה את היקף הכיסוי הביטוחי הניתן למורשה שנהג לצרכי עסקו.

 בית המשפט דחה את הערעור של המבטחות.

מתוך פסק הדין" .. ככלל, בהיעדר הסדר מפורש וחוקי אחר, מעמדו של מורשה לנהוג ברכב לעניין הכיסוי הביטוחי הוא כחליפו של בעל הפוליסה לכל דבר ועניין (להלן: קונסטרוקציית החליפות), ובכלל זאת גם לעניין הכיסוי הביטוחי. "

 

 

עבור לתוכן העמוד