חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פס"ד: פיצוי יחסי בביטוח חבות המעבידים

המבטח חויב לשלם 44% בלבד משיעור הנזק שנגרם לעובד והיתרה תשולם ע"י המעביד (חברת הסעדה) מכיסו.

תא  003870/04 ותא. 3870.1/04  

עותמאן מחמוד נגד החברה המאוחדים שרותי הסעדה 1999 בע"מ והדר חברה לביטוח בע"מ                

בית המשפט: השלום בעכו,

 

פסק הדין ניתן ביום 01/11/2007 ע"י כבוד השופטת פיינסוד-כהן שושנה

עניינו של פסק הדין: החלת סעיף התשלום היחסי של תגמולי הביטוח לפי היחס שבין הפרמיה ששולמה בהסתמך על המידע שנמסר למבטח לבין הפרמיה שהיתה אמורה להשתלם לפי המצב האמיתי, לפי בביטוח חבות המעבידים.

עובד של חברת ההסעדה נפגע בתאונת עבודה והגיש תביעה כנגד מעבידו וחברות הביטוח אשר ביטחה אותו בביטוח חבות המעבידים.

השאלות שנבחנו ע"י בית המשפט בנוסף לקביעת שיעור הנזק שנגרם לעובד הן:

שאלת האחריות של המעביד – בית המשפט קבע, כי קיימת אחריות הואיל והמעביד אחראי באחריות שילוחית להוראות שניתנו לעובד שנפע.

השאלה הביטוחית – אחריותה של חברת הביטוח לאור העובדה שהמעביד המבוטח ביטח אחריות בשל 12 עובדים כאשר בפועל הועסקו על ידו 27 עובדים.

בית המשפט קבע, כי חברת הביטוח תשלם לפי היחס שבין הפרמיה שהיתה אמורה להשתלם לפי מספר העובדים לבין הפרמיה ששולמה בפועל וחייב את חברת הביטוח לשלם 44% בלבד משיעור הנזק שנגרם לעובד כאשר את היתרה ישלם המעביד מכיסו.

 

עבור לתוכן העמוד