חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

המחוזי: המיגון אינו תנאי מוקדם לביטוח

הביטוח צריך לעמוד בציפיותיו הסבירות של המבוטח המחייבות את המבטחת לשלם כל עוד לא ביטלה

ע"א 3488/06

אקרמן שאיבות בע''מ נגד אנקונה סוכנות לביטוח ואיילון חברה לביטוח בע"מ

בית המשפט: המחוזי חיפה

פסק הדין ניתן ביום: 07/01/2008

על ידי: כב' השופטים: ש. ברלינר (אב"ד), י. עמית, ר. סוקול

עניינו של פסק הדין: האם התקנת אמצעי המיגון שהוגדרו בפוליסה מהווה תנאי מקדם לתחולת הכיסוי הביטוחי?

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור של המבוטחת על פסק דינו של בית משפט השלום לפיו נדחתה תביעתה של המבוטחת לתשלום תגמולי ביטוח בשל גניבת משאית הואיל ולא הותקנו בה  אמצעי המיגון שנדרשו בפוליסה.

 חברת הביטוח טענה, כי :

  1. המבוטחת הפרה את חובת הגילוי לגבי עניין מהותי בנוגע לאמצעי המיגון ולכן אינה זכאית לתגמולי ביטוח.

  2. התקנת אמצעי מיגון מוגדרים הוא בבחינת תנאי מוקדם לתחולת הכיסוי הביטוחי.

 

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור של המבוטחת מהנימוקים הבאים:

  1. מאותו הרגע שבו נודעו למבטח העובדות לאשורן (במקרה הנדון בשנת 2002) והוא לא ביטל את הפוליסה הריהו מנוע מלטעון לפטור מתשלום תגמולי הביטוח הואיל והוא לא עשה שימוש בזכות הביטול העומדת לו לפי תנאי הפוליסה והחוק (סעיף 7 לחוק חוזה הביטוח).

  2. התקנת אמצעי מיגון ברכב או בכל נכס אחר מיועדת ככלל להקטין את הסיכונים לגנבה או לגרימת נזק. הסוגיה לגבי מעמדם של תנאי מיגון בחוזה ביטוח (האם הם מהווים תנאי מוקדם או תנאי שנועד להקל על סיכונו של המבטח ולכן חל לגביהם האמור 21 לחוק חוזה הביטוח), נדונה בפסקי דין רבים של השלום והמחוזי אך טרם הוכרעה בעליון.

  3. מרבית השופטים סבורים שאין לראות בתנאי בדבר מיגון תנאי מוקדם לתוקף הכיסוי הביטוחי.

  4. הוראות סעיף 21 לחוק חוזה הביטוח: הסעיף מפנה לסעיף 18 לחוק (תרופות העומדות למבטח במקרה של החמרת הסיכון) ובמקרה הנדון – הפרת התנאי להתקנת אמצעים להקטנת הסיכון.

  5. המבטח לא הצליח להוכיח את התקיימות התנאים המאפשרים לו פטור או תשלום מופחת.

 נימוקי השופט ברלינר:

"משך כמה שנים ביטחה המשיבה את המשאית, וגבתה לכל אורך תקופת הביטוח את הפרמיה גם עבור כיסוי הסיכון של גנבת המשאית.

אם נאמר כי התנאי שברשימה באשר לסיכון זה הוא תנאי מוקדם, פירוש הדבר הוא כי המשיבה גבתה מאת המבוטח סכומים שאינם מגיעים לה, עבור סיכון שכלל לא נכנס לתוקף. הדבר אינו מתיישב עם חובת תום הלב שהמבטחת חייבת לעמוד בה בכל הקשור לחוזה וביצועו.

היקפו של הביטוח צריך לעמוד בציפיותיו הסבירות של המבוטח, וציפיות סבירות אלו, למי שמשלם כל העת פרמיה המחושבת וכוללת כיסוי סיכון של גנבה, מחייבות את המבטחת לשלם תגמולי ביטוח כאשר סיכון זה מתממש, כל עוד לא ביטלה המבטחת את את אותו חלק של חוזה הביטוח המתייחס לסיכון האמור."

 

עבור לתוכן העמוד