חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שמירת חברי קיבוץ אינה שמירה כנדרש בפוליסה

בית המשפט פסק, כי שמירה על ידי חברי קיבוץ אינה מהווה שמירה הנדרשת לפי תנאי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ודחה את התביעה נגד איילון

 

א  053980/05

 

י.ב.קורמן מערכות אינסטלציה בע"מ נגד איילון חברה לביטוח

 

בית משפט: השלום תל-אביב - יפו

 

פסק הדין ניתן: ביום 13/07/2008 על ידי כב' השופטת יעל הניג

 

עניינו של פסק הדין: האם שמירה על ידי חברי קיבוץ מהווה שמירה הנדרשת לפי תנאי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות?

 

החברה המבוטחת היא חברה קבלנית שעיסוקה בביצוע עבודות צנרת והיא רכשה פוליסה לביטוח עבודות קבלניות בחברת איילון ולאחר תחילת העבודות נגנב ציוד מאתר העבודה שנמצא בקיבוץ.

 

בית המשפט דחה את התביעה ופסק כי:

 

"שמירה של חברי הקיבוץ, שאינה שמירה ממוקדת בשכר, ואינה בהכרח רצופה, אינה מקיימת את דרישות תנית השמירה. אני סבורה כי אף שמירה בשכר מטעם הקיבוץ על כלל מתקניו, אינה מקיימת את דרישות תנית השמירה באשר השומרים אינם מתמקדים באתר הפרויקט והם שומרים על כלל מתקני הקיבוץ. במובן זה הם עוסקים "בעבודה אחרת". מעבר לכך – שמירה כזו על כלל מתקני הקיבוץ, אינה מקיימת את תכלית השמירה – מניעת או הגבלת נגישות לעבודות המבוטחות."

 

 תנאי השמירה בפוליסה: "המבטח לא יהיה אחראי עבור ... [6] גניבה .... , אלא אם המבוטח גרם לכך כי שומר או שומרים המועסקים אצלו בשכר ו / או המועסקים בשכר על ידי מזמין העבודה [לענייננו – הקיבוץ, י.ה.], בשמירה בלבד, ישמרו על אתר העבודה ובכל מקרה על כל העבודות, הציוד והחומרים המבוטחים בפוליסה זו, באורח רצוף ובנוכחות מתמדת בכל שעה שבה לא עובדים באתר. במידה והמבוטח ו / או מזמין העבודה העסיק חברת שמירה לצורך ביצוע האמור לעיל, יחשב הדבר כמילוי תנאי השמירה כנ"ל ובתנאי שלא ויתר על זכות שיבוב כנגד חברת השמירה. חברת השמירה לא תחשב כקבלן המבוטח לפי הפוליסה".

 

 איזכור פסיקה: ע"א 172/89 סלע חברה לביטוח בע"מ נ' סולל בונה בע"מ: "...כי הביטוח לא יכסה סיכוני גניבה או פריצה, אלא אם יהיה באתר שומר קבוע לאחר שעות העבודה הרגילות. הנשיא קבע כי מדובר בתניה שהינה תנאי מוקדם לחבותה של המבטחת ונקודת המוצא לבחינת התקיימות התנאי היא כי המבוטחת אינה נדרשת למלא אחריו באופן אישי...הנשיא עמד על כך כי הסייג לאחריות [דרישת השמירה, י.ה.] נוסח באופן סתמי כאשר היה בידי המבטחת להגדירו בפרטנות ובדווקנות [ראו הפנייתו גם לע"א 681/89, מעיינות הגליל בע"מ נ' שמיר חברה לביטוח בע"מ"

 

בית המשפט קבע, כי  בנבדל מע"א 172/89 לעיל, תנית השמירה בענייננו מפורטת ומפורשת בכל הנוגע  לטיב ואיכות השמירה. בית המשפט לא מצא פגם בדרישות המבטחת ומצא אותן מתיישבות עם אינטרס כלכלי לגיטימי ואינן פוגעות באינטרס או בציפיות הסבירות של המבוטחת ועל כן לא נמצאה בעיה המצריכה פרשנות של הפוליסה (ודאי לא פרשנותה נגד המבטחת) – המנסחת . הפניה לספרות משפטית ביטוחית: פרשנות חוזה ביטוח – פרשנות נגד המנסח ומבחן הציפיות הסבירות של המבוטח, מתוך ספר הזיכרון לשופט חיים ה. כהן ז"ל, וד"ר שוורץ, דיני ביטוח – תהליכים ומגמות, מתוך ספר השנה של המשפט בישראל.

 

עבור לתוכן העמוד