חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אחריות מבטחת להתחיבות סוכן הביטוח

חידוש פוליסה ואחריות סוכן הביטוח כאשר המבטחת טוענת כי לא נתבקשה להנפיק פוליסת ביטוח רכב מחודשת ע"י הסוכן ולא קיבלה פרמיה

א  003254/06

 

יעקב ואוויה ושלבאיה מנאדל נגד קאדי פח`ר והדר חברה לבטוח בע"מ

 

בית משפט: השלום כפר-סבא

 

פסק הדין ניתן: ביום 29/06/2008 על ידי כב'השופטת רחל קרלינסקי

 

עניינו של פסק הדין: חידוש פוליסה ואחריות סוכן הביטוח כאשר המבטחת טוענת כי לא נתבקשה להנפיק פוליסה מחודשת ע"י הסוכן  ולא קיבלה כספים שנועדו למטרה זו.

 

המקרה: המבוטח פנה לסוכן הביטוח וביקש לחדש את הפוליסה לביטוח רכבו לשנה נוספת לאחר מכן נהג ברכבו והיה מעורב בתאונה. המבוטח הודיע לסוכן על קרות התאונה והסוכן מצידו הבטיח כי אין מה לדאוג וכי הנושא יועבר לטיפולה של חברת הביטוח.

 

היות והמבוטח לא שילם כל פיצוי לבעלת הרכב שנפגעה על ידו נפתח כנגד האחרון  תיק הוצאה לפועל ומשכורתו עוקלה. לאחר שפנו לחברת הביטוח מנת לקבל הסבר לאי התשלום, התוודה בפניהם י אין כיסוי ביטוחי על פי הפוליסה המחודשת מכיוון שכללה סייג בדבר זהות הרשאים לנהוג ברכב, שבו לא עמד נהג הרכב.

 

הסוכן שילם מיזמתו חלק מהתשלומים לבעלת הרכב שנפגע אולם מאוחר יותר היה על המבוטחים להשלים את יתרת הפיצוי. 

 

הפניה לחברת הביטוח נענתה בשלילה בטענה של העדר כיסוי ביטוחי, העדר חידוש הפוליסה והמבוטחים הגישו תביעה נגד חברת הביטוח אשר הגישה הודעה לצד ג' כנגד הסוכן בתביעה לשפותה על סכום שתחוב בו כלפי המבוטחים הואיל ולטענתה היא הוכשלה ע"י הסוכן בשל ברשלנותו הואיל ולא דאג לעדכנה או לערבה.

 

בית המשפט קיבל את התביעה נגד חברת הביטוח ואת הודעת חברת הביטוח נגד סוכן הביטוח.

 

דיון באחריות כלפי המבוטח לפי חוק חוזה הביטוח:

"סימן ו' לחוק מחיל על יחסי המבוטח –סוכן יחסי שליחות ומגדיר בסעיפים 35-33 שלשה מקרים שבמסגרתם יראו את הסוכן כשלוחו של המבטח.

המקרה הראשון הוא שליחות לענין כריתת החוזה לרבות לענין שלבי המו"מ וחובת הגילוי, המקרה השני, הוא שליחות לענין דמי הביטוח והמקרה השלישי הוא שליחות לענין מתן הודעות. 

הקביעה הסטטוטורית הנ"ל נועדה להגן על המבוטח ומשמעה יצירת אחריות המבטח למחדליו של הסוכן כלפי המבוטח מחד, והטלת חובת פיקוח של המבטח על פעולותיו של הסוכן, מאידך.

(ראה רע"א 2281/05 אריה חברה לביטוח בע"מ נ משה קפלנסקי,עו"ד )

ביהמ"ש העליון בחן בפסק דין זה גם את מעמדו של הסוכן במקרים שאינם חוסים בתחום סימן ו' לחוק וקבע , כי גם במקרים, שבהם המחוקק לא בחר לתת את ההגנה למבוטח בדמותה של חזקת השליחות יקבע כי הסוכן הינו מתווך בין הצדדים וניתן יהיה להוכיח יחסי שליחות מוסכמת , נחזית או סטטוטורית.

מכאן, שבכל הנוגע לגזרת המחלוקת בתיק שבפני, בענין מעורבותו של הסוכן בשלב המו"מ, קבלת הכספים ומסירת ההודעות ניתן לקבע כי חלה חזקת השליחות וכפועל יוצא מכך גם קמה אחריותה השילוחית של הדר.

בעניינים אלה, כמו תחולת סעיף 43 לחוק הנ"ל בין היתר, יפים דברי ביהמ"ש העליון למקרה דכאן: "מטרתו של סעיף זה היא להסיר חשש בו מבוטח יוותר ללא כיסוי ביטוחי בשל כך שדמי הביטוח אותם העביר לסוכן לא הועברו על ידי האחרון למבטח, או בשל כך שהסוכן "איבד" או השתמש בכספים אלו""

עבור לתוכן העמוד